7.9.2022 - Na obrade uvítania detí sme prijali 17 nových obyvateľov nášho sídliska