2.5.2017 - Projekt FOR SOC–lesy pre spoločnosť–lesy bez bariér