10.6.2021 - Upratovanie v oblasti Moňok potok a nad Prešovskou cestou

10.6.2021 - Upratovanie v oblasti Moňok potok a nad Prešovskou cestou