Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 491)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
18/2020 Výkon funkcie zodpovednej osoby v oblasti GDPR Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: CUBS plus, s.r.o.
58.8 €
17/2020 Poskytovanie doménových a webhostigových služieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: webex.digital s.r.o.
16/2020 Dohoda o ukončení zmluvy: doména, webhosting Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: wbx, s.r.o.
15/2020 Dodanie elektriny odberateľovi Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
14/2020 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok /2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
47020.8 €
13/2020 Rekonštrukcia detského ihriska Clementisova Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
8907.75 €
12/2020 Predmetom tejto Dohody o ukončení Zmluvy o spoluúčasti pri úhrade nevyhnutných prevádzkových nákladov pri užívaní nebytových priestorov v nehnuteľnosti Dvorkinova č.7, referátom Stavebného úradu mesta Košice Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0 €
11/2020 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory - zabezpečenie volieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: K13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia
128.62 €
10/2020 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Spoločenského centra - Kultúrneho strediska, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov materského centra Pastierik Odb.: Materské centrum Pastierik
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0 €
9/2020 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory - zabezpečenie volieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
113.9 €
8/2020 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory - zabezpečenie volieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 2
140.41 €
7/2020 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory - zabezpečenie volieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 4
106.94 €
6/2020 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory - zabezpečenie volieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Fábryho
251.09 €
5/2020 Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov - zabezpečenie volieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
68.45 €
4/2020 Predmetom zmluvy je výpožička nebytových priestorov - zabezpečenie volieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum voľného času
59.32 €
3/2020 Poistenie podľa zmluvy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Allianz - Slovenská poistovňa a.s.
333.92 €
2/2020 Paušál a SIM karta Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
0 €
1/2020 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory : Spoločenská miestnosť Denného centra, Jegorovovo nám. 5, Košice Odb.: JUDr. PhDr. Peter Švider
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
15 €
59/2019 Udržať sociálny zmier medzi zmluvnými stranami Odb.: Základná odborová organizácia pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0 €
58/2019 Zmluvné strany v zmysle čl. V, bod 1 uzatvárajú tento Dodatok č. 3, ktorým sa mení a upravuje zmluva nasledovne: Čl. III., v bode 1 sa mení nasledovne: Prenájom sa uzatvára na dobu určitú: do 31.12.2020. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Imrich Kováč
0 €