Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 501)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
28/2020 úprava práv a povinností zmluvných strán pri vzájomnej spolupráci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.
27/2020 predĺženie nájmu nebytových priestorov Odb.: Roman Juhár
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
26/2020 Nájom nebytových priestorov Odb.: Materské centrum Pastierik
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
25/2020 Darca touto zmluvou daruje obdarovanému peňažný dar v sume 2 800,-- EUR Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
2800 €
24/2020 Zmluva o vzájomnej spolupráci - šliapacie káry Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OZ ZÁBAVISKO deťom
23/2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP- Jegorovovo nám. č. 5 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Mesto Košice
22/2020 Zmena právnej formy podnikateľskej činnosti Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Leon-Rest s.r.o.
21/2020 Nájom nebytových priestorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
88.35 €
20/2020 Dohoda pri poskytovaní finančných prostriedkov na aktivačnú činnosť Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
4228.98 €
19/2020 Poistná zmluva na skupinové úrazové poistenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Generali poisťovňa, a.s.
49.67 €
18/2020 Výkon funkcie zodpovednej osoby v oblasti GDPR Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: CUBS plus, s.r.o.
58.8 €
17/2020 Poskytovanie doménových a webhostigových služieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: webex.digital s.r.o.
16/2020 Dohoda o ukončení zmluvy: doména, webhosting Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: wbx, s.r.o.
15/2020 Dodanie elektriny odberateľovi Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
14/2020 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok /2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
47020.8 €
13/2020 Rekonštrukcia detského ihriska Clementisova Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
8907.75 €
12/2020 Predmetom tejto Dohody o ukončení Zmluvy o spoluúčasti pri úhrade nevyhnutných prevádzkových nákladov pri užívaní nebytových priestorov v nehnuteľnosti Dvorkinova č.7, referátom Stavebného úradu mesta Košice Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0 €
11/2020 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory - zabezpečenie volieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: K13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia
128.62 €
10/2020 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Spoločenského centra - Kultúrneho strediska, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov materského centra Pastierik Odb.: Materské centrum Pastierik
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0 €
9/2020 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory - zabezpečenie volieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
113.9 €