• ,
  • |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Aktuality

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
MČ KE-DH v spolupráci s firmou Kosit a.s. zabezpečuje v období od 28.04.2017 do 05.05.2017 rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.
Košická dobrovoľnícka jar
Košická dobrovoľnícka jar
Furčiansky Maratón
O5 bežecký klub Furča s podporou MČ KE-DH usporiada Furčiansky maratón, Memoriál Štefana Semana, Maratón jednotlivcov, Štafetový maratón dvojčlenných družstiev. Dňa 8. apríla 2017. Štart o 10:00 hodine pri SBD III.
Deratizácia
na území Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov v termíne od 27.03.2017 – 30.04.2017. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov...
Severnejšie ako na severe - Nórsko
Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice a autorka Ľubica Kremeňová Vás pozývajú na výstavu fotografií "Severnejšie ako na severe - Nórsko"
Určenie stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov
pre MČ Košice - DH na rok 2017
Oznam - Spoločenské centrum - Kultúrne stredisko
Spoločenské centrum - Kultúrne stredisko, Jegorovovo nám. č. 5, Košice Vám ponúka od februára 2017 tieto aktivity:
Oznam - Štatistický úrad SR
Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017. Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017.
Oznam - Štatistický úrad SR
Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Zisťovanie sa uskutoční od 1. februára 2017 do 30. apríla 2017.
Nové altánky, lavičky, prvky na cvičenie v Lesoparku
Nové altánky, lavičky, prvky na cvičenie a informačné tabule pribudnú pozdĺž promenádneho chodníka v lesoparku na Furči.
Čistota na našom sídlisku
Oddelenie životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti má vo svojej kompetencii okrem iných činností aj vykonávanie prác na úseku zabezpečenia čistoty verejných priestranstiev. Aktuálne rieši aj podnety od obyvateľov.
Biela pastelka
Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Stala sa symbolom sveta nevidiacich...
Nové zberné dvory
Prineste odpad na zberný dvor a vyhrajte 30 €. Každý mesiac vyžrebujú 5 výhercov.
Psychosociálne centrum - Komunitné centrum
Poskytujeme základné sociálne poradenstvo všetkým klientom bez rozdielu v krízových situáciách ľudského života. Sme tu pre Vás...
Eures
EURES (Európske služby zamestnanosti) predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska.
1