• ,
  • |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Aktuality

Žihadielko - súťaž o ihrisko
Dobrý deň, opäť je tu súťaž žihadielko, podporme našu MČ v hlasovaní o nové detské ihrisko. Ihrisko by malo byť v lokalite medzi Jaltskou a Bielocerkevskou ul. Lokalita pre nové ihrisko bola vybraná podľa podmienok spoločnosti Lidl.
Rozloženie veľkokapacitných kontajnerov od 22. 2. do 1. 3.
MČ KE-DH v spolupráci s firmou Kosit a.s. zabezpečuje v období od 22.2.2019 do 1.3.2019 rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.
Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v roku 2019
Už od piatka 22. februára budú na našom sídlisku rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery. Aký je harmonogram ich jednotlivých stanovíšť v roku 2019 ? Pozrite si priloženú tabuľku.
Voľby prezidenta SR 2019, materiály...
aktualizácia 12.02.2019 - E- mailová adresa o vydanie hlasovacieho preukazu
Voľby do Európskeho parlamentu 2019, materiály...
Aktualizácia: 14.2.2019 - Informácia pre voliča
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ
MČ Košice - Dargovských hrdinov v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku MČ časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Návrh rozpočtu 2019-2021
Text, tabuľková časť
Zisťovanie štatistického úradu
Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR... Zisťovanie sa uskutoční v roku 2019.
Oznam - Spoločenské centrum - kultúrne stredisko
Spoločenské centrum - kultúrne stredisko, Jegorovovo nám. 5, Vám od januára 2019 ponúka tieto aktivity:
Zimná údržba 2018/2019
Zabezpečenie údržby miestnych komunikácií a chodníkov v zimnom období 2018-2019 v MČ KE–DH, Operačný plán zimnej údržby na prieťahoch ciest II. a III. triedy, miestnych komunikáciách kde premáva MHD a ostatných miestnych komunikáciách v meste Košice na zimnú sezónu 2018/2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Komu: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - DH, Od: Ing. Mgr. Martin Farkašovský, kontrolór Mestskej časti Košice - DH
Family Sport Day
MČ Košice - Dargovských hrdinov organizuje dňa 15.9.2018 (sobota) od 13:30 hod. Lesopark Furča - vstupná časť, Family Sport Day. Súťaže pre deti a rodičov. Sprievodný program.
74. výročie SNP
29.8.2018 (streda) od 17:30 po mostom na Furči, ukážky hasičských zručností, súťaže, vatra.
Deň Furče 2018 - Fotogaléria
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov organizovala dňa 10. júna v parku pri fontáne deň Furče.
MDD 2018 - Fotogaléria
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov organizovala dňa 27. mája Medzinárodný deň detí
1 2 >