Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Starosta

Starosta mestskej časti je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok, starosta mestskej je taktiež štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mestskej časti a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mestskej časti, v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom. Jeho postavenie upravuje § 15 zák. č. 401/1990 Zb. o meste Košice.

Meno: Mgr. Jozef Andrejčák

Dátum narodenia: 20. júla 1980

Vzdelanie:

  • OŠG Popradská 1, Košice
  • Filozofická fakulta UKF Nitra, aprobácia : Politológia - história

Prax:

  • ÚPSVaR - sociálno - právna ochrana, Košice
  • od 1.3.2007 - zástupca starostu MČ Košice - Dargovských hrdinov
  • od 20.12.2010 - starosta MČ Košice - Dargovských hrdinov

Záujmy:

Šport, spoločensko-politické dianie

Kontakt:

starosta@kosice-dh.sk
+421 55 300 90 01