Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Starosta

Starosta mestskej časti je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok, starosta mestskej je taktiež štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mestskej časti a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mestskej časti, v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom. Jeho postavenie upravuje § 15 zák. č. 401/1990 Zb. o meste Košice.

Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Andrejčák

Vzdelanie:

 • OŠG Popradská 1, Košice
 • Filozofická fakulta UKF Nitra, aprobácia : Politológia - história

Prax:

 • ÚPSVaR - sociálno - právna ochrana, Košice
 • od 1.3.2007 - zástupca starostu MČ Košice - Dargovských hrdinov
 • od 20.12.2010 - starosta MČ Košice - Dargovských hrdinov

Záujmy:

Šport, spoločensko-politické dianie

Kontakt:

starosta@kosice-dh.sk
+421 55 300 90 01


ZÁSTUPCA STAROSTU

Meno a priezvisko: Mgr. Dominik Babušík

Vzdelanie:

 • Gymnázium Exnárova 10, Košice
 • Letecká fakulta TU Košice, odbor: prevádzka lietadiel
 • Filozofická fakulta UPJŠ Košice, odbor: politológia

Prax:

 • Manažér Futbalovej akadémie BENECOL Košice
 • Zriaďovateľ centra voľného času Beniakovce 44
 • Moderátor, redaktor TV Košice:Dnes

Záujmy:

 • šport, cestovanie, fotografia, spoločensko-politické dianie

Kontakt:

dominik.babusik@kosice-dh.sk