Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Komisie

Miestne zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov miestneho zastupiteľstva a z obyvateľov mestskej časti zvolených miestnym zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje miestne zastupiteľstvo.

Komisia na ochranu verejného záujmu :

predseda:

 • Mgr. Marián Krasnovský

členovia:

 • Jaroslav Dvorský
 • MUDr. Ján Sekáč
 • Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M

Zápisnice komisie na ochranu verejného záujmu:

  Rokovací poriadok komisií:

  Plán zasadnutí komisií:

  20. 4. 2020 - 21. 4. 2020
  1. 6. 2020 - 2. 6. 2020

  Finančná komisia

  predseda:

  • Mgr. Jana Rubická

  členovia:

  poslanci

  • Roland Georgiev
  • Eduard Valkovský

  neposlanci

  • Ing. Tomáš Tarajčák

  Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby :

  predseda:

  • Ing. Roman Križalkovič

  členovia:

  poslanci

  • Ing. Dušana Sobodová
  • Mgr. Ľubor Kalafus
  • MUDr. Ján Sekáč
  • Ing. Matúš Novák, PhD.
  • Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M

  neposlanci

  • Ing.Georgi Svetozarov
  • MUDr.Peter Polačko
  • Matilda Soltészová
  • Ing.Ján Bendžala

  Komisia sociálna, kultúry a športu :

  predseda:

  • Mgr. Dominik Babušík

  členovia:

  poslanci

  • Jaroslav Dvorský
  • Mgr. Marián Krasnovský
  • RNDr. Miriam Melišová-Čugová

  neposlanci

  • Radovan Ivan
  • Mgr. Iveta Varadzinová, MBA