Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Komisie

Miestne zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov miestneho zastupiteľstva a z obyvateľov mestskej časti zvolených miestnym zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje miestne zastupiteľstvo.

Finančná komisia

predseda:

 • Mgr. Jana Rubická

členovia:

 • Roland Georgiev
 • Eduard Valkovský

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby :

predseda:

 • Ing. Roman Križalkovič

členovia:

 • Ing. Dušana Sobodová
 • Mgr. Ľubor Kalafus
 • MUDr. Ján Sekáč
 • Ing. Matúš Novák, PhD.
 • Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M

Komisia sociálna, kultúry a športu :

predseda:

 • Mgr. Dominik Babušík

členovia:

 • Jaroslav Dvorský
 • Mgr. Marián Krasnovský

Komisia na ochranu verejného záujmu :

predseda:

 • Mgr. Marián Krasnovský

členovia:

 • Jaroslav Dvorský
 • MUDr. Ján Sekáč
 • Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M