• ,
  • |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Marián Pyšný, Buzulucká 683/18, 040 22 Košice, vyvesené od 13.6.2019 do 28.6.2019
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ
MČ Košice - Dargovských hrdinov v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku MČ časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa.