VZN – v platnosti

    Všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice:

    https://www.kosice.sk/vzn