Súhrnná správa

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov, Povstania českého ľudu 1, 040 22 Košice v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, s cenami vyššími ako 5 000,- EUR na nižšie uvedenom linku:

Link: Súhrnná správa na UVO