• ,
  • |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

O čistote a poriadku na našom sídlisku

19.8.2016

Fotogaléria k článku  - kliknite na obázok nižšie:


 


Decembrové   aktivity  na našom sídlisku

„záhradkárska sezóna skončila, ale ...“

Záhradkárska sezóna sa nám už skončila, poriadny hospodár si všetko zazimoval, poodkladal a pre nepotrebné veci využil veľkokapacitný kontajner (ďalej len VK),  ktorý bol k dispozícii na tieto účely do 15. októbra. Ale nie všetci si  uvedomili, že tieto kontajnery slúžia výlučne pre záhradkárov a v zimnom období kontajneroviská  sú opustené  a nie je zabezpečený odvoz. Naďalej veselo zvážajú svoj odpad na miesta, kde v lete máme VK, aj naďalej vyhadzujú smeti, vrecia s odpadom a staré gaučovky (viď foto Kreslá a gauče). Je to zarážajúce, pretože taká gaučovka sa nedá odniesť v rukách. Keď si dali tu námahu naložiť ju do auta, bol taký problém odniesť to na zberný dvor, ktorý je od Sečovskej cesty asi 2 km ???

Pri pravidelnej kontrole čistoty  sme objavili tieto nezákonné čierne skládky a tak sme museli objednať VK na jeden deň  v záhradkárskej oblasti Moňov potok a na druhý deň  v záhradkárskej oblasti Stará Sečovská cesta.

V Moňov potoku to mali naši aktivační zamestnanci ľahšie, pretože skládka bola na jednom mieste. Takže zapracovali lopaty, hrable a po celodennom upratovaní to vyzeralo ako v civilizovanom svete (viď foto Moňov potok).

Stará Sečovská cesta dala zabrať viac. Tým, že začína pri Clementisovej a končí dole pri hlavnej ceste, čierne skládky boli po celej trase (viď foto Neporiadok na Starej Sečovskej ceste) a najviac na stanovištiach, kde majú záhradkári v lete VK. Tu museli zapracovať aj fúriky, pretože kontajner sme mali pristavený v dolnej časti Starej Sečovskej cesty, kde bol najväčší neporiadok. Jedna skupina aktivačných pracovníkov zvážala fúrikom zhora a druhá  začala upratovanie od Orechovej,  kde boli povyhadzované ešte aj pneumatiky z áut (viď foto  Po uprataní).

Dúfame, že tieto lokality budú čisté aspoň do Vianoc. Naši aktivační zamestnanci takto dva dni pracovali nad rámec svojej činnosti, keďže oni sa majú starať o čistotu sídliska a nie vypratávať čierne skládky. Ostáva nám len dúfať, že postupne si občania začnú uvedomovať, že keď ničia prírodu, najviac tak škodia sebe.

 

Oddelenie životného prostredia,

výstavby a podnikateľskej činnosti

Uvítame Vašu iniciatívu a nápady.

Naša mailová adresa:

zivotne@kosice-dh.sk

jokelova@kosice-dh.sk

 

 

 

 

 

 

 

 


Novembrové   aktivity  na našom sídlisku

„letoviská ostávajú opustené ...“

Jeseň je jednou zo štyroch ročných období, ktoré skrýva možno najväčšie čaro. Hýri pestrými farbami, všade je plno padajúceho farebného lístia. Pri prechádzkach sa v našich očiach odrážajú najkrajšie farby prírody, vnímame ich každým zmyslom. Mnohí sa zamyslíme a ticho si povieme, aká krásna je jeseň.

Má však aj svoje záporne stránky a to je, že odhalí všetko, čo bolo predtým schovávané pod bujnou zeleňou. Aj na našom sídlisku opadaním lístia sa odhalili „letoviská“ našich  neprispôsobivých spoluobčanoch, ktoré sa našli pri kontrole prechodových chodníkov,  v kríkoch a medzi stromami pod Jaltstkou – smerom k Fontáne.  Letné príbytky sú už síce opustené z dôvodu chladnejšieho počasia, ale s neporiadkom, ktorý tam po nich ostal (viď foto „Pred upratovaním“) sa naši aktivační zamestnanci museli popasovať celý deň v utorok 19. novembra. Objednali sme veľkokapacitný kontajner, ktorý sa veľmi rýchlo zaplnil, takže ho museli z KOSITU v priebehu dňa odviezť a nahradiť prázdnym. Ani ten nebolo problém zaplniť vrecami,  ktoré  sa povynášali z kríkov naplnené odpadom (viď foto „Plné vrecia“ ).

Opätovne apelujemena Vás, milí spoluobčania, aby ste si uvedomili, že odpad ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov patrí do „Zberných dvorov“.

Verte, že naši neprispôsobiví spoluobčania, keď nebudú mať vhodný „stavebný materiál“ nebudú nám ničiť a znečisťovať celé sídlisko a vy budete môcť  s pôžitkom vychutnávať každé ročne obdobie pri prechádzkach  v okolí svojho bydliska. (viď foto: „Po uprataní“ ).

Oddelenie životného prostredia,

výstavby a podnikateľskej činnosti

Uvítame Vašu iniciatívu a nápady.

Naša mailová adresa:

zivotne@kosice-dh.sk

jokelova@kosice-dh.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 


которые принимают смешанные марки восстановленной бумаги, например компания кооператор 2000 осуществляет http://maberoun.cz/view.php?cisloclanku=1970010102

Októbrové  aktivity  na našom sídlisku

„jeden deň nám na to nestačil ...“

Pri pravidelnej kontrole čistoty  sídliska a jeho okolia sa zistilo, že v lesíku pod Benadovou a Bašťovanského ulicou  zostal neskutočný neporiadok po našich neprispôsobivých spoluobčanoch  ( viď foto: Lesík pod Bašťovanského a Benadovou ) .

Objednali sme veľkokapacitný kontajner (ďalej len VK)  na pondelok  30.09.2013 a všetci naši aktivační zamestnanci sa pustili do upratovania lesíka. Prácu im sťažovalo to, že ťažké vrecia s rozličným odpadom a „koberce“ museli vynášať cca 700 m hore lesíkom ( foto Do kopca ) na Benadovu ulicu, kde bol pristavený VK, ktorý sa postupne zapĺňal ( foto VK ). Jeden deň nám na to nestačil, upratovalo sa aj v utorok a stredu.

Škoda, že sme nezastihli tých, ktorí to tam poznášali, hneď by ich prešla chuť zbierať veci, ktoré vyhodia nezodpovední občania ku kontajnerom, keby to boli museli sami za sebou poupratovať.

Opätovne apelujeme na Vás, milí spoluobčania, aby ste si uvedomili, že odpad ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov patrí do „Zberných dvorov“.

Nevyhadzujte nepotrebné veci ku kontajnerom, iba tak budeme mať poriadok nielen na sídlisku ale aj v blízkom okolí, lesíku, muldách ...

Verte, že naši neprispôsobiví spoluobčania, keď nebudú mať vhodný „stavebný materiál“ nebudú nám ničiť a znečisťovať celé sídlisko a s pôžitkom sa budete môcť poprechádzať v okolí svojho bydliska. (viď foto: Po uprataní ).

Oddelenie životného prostredia,

výstavby a podnikateľskej činnosti

Uvítame Vašu iniciatívu a nápady.

Naša mailová adresa:

zivotne@kosice-dh.sk

jokelova@kosice-dh.sk

 

 

 

 

 

 

 

 


Čistota - septembrové aktivity  na našom sídlisku

„ani dážď nás neodradil...“

Oddelenie životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti v mesiaci september po úspešnom vyčistení podchodov, ktoré nie sú využívané na Zupkovej 2, Zupkovej 12 a podchod medzi Krosnianskou a Ovručskou, pokračovalo  vo svojich aktivitách popri pravidelnom dennom čistení sídliska v spolupráci s  Magistrátom mesta Košice a firmou KOSIT, ďalším veľkým  upratovaním  pri odstraňovaní neporiadku  a to  pri futbalovom ihrisku na Postupimskej ulici  a   lesíka  medzi ulicou PČĽ - Slivník.

Ráno dňa 19.9.2013  sme pevne verili, že počasie sa umúdri a kontajner, ktorý nám  o 8.00 hod. pristavil KOSIT na chodníku od PČĽ smerom k Postupimskej, naplníme vrchovato tým  čo naši nezodpovední občania pohádzali do lesíka medzi ulicou PČĽ 2 a Slivníkom a okolo futbalového ihriska na Postupimskej.

Naši aktivační zamestnanci sa statočne popasovali s kopami neporiadku, neodradil ich ani dážď. Pred obedom sa na nich na chvíľku konečne usmialo slniečko a odhalilo koľko toho ešte je v kroví, v lesíku,  pri chodníku aj pri ceste. Premočení odchádzali domov s tým, že na druhý deň  to musia dokončiť.

V piatok ráno aj keď ešte trošku bola hmla chytili sa hrablí, lopát, fúrikov a len to tak frčalo. O 11.30 hlásili že je všetko vypratané, vyhrabané a kontajner je preplnený odpadom ktorý nazbierali. ( viď foto „PČĽ – Slivník“   a   foto  „Futbalové ihrisko Postupimská“ ).

Pracovnú zmenu končili s dobrým pocitom a tajným želaním, aby to tak vydržalo aspoň mesiac.

Milí spoluobčania, apelujeme na Vás, aby ste neboli macošský voči prírode, ale spolupracovali pri realizácii aktivít týkajúcich sa prostredia kde žijete a vlastnou iniciatívou prispeli k ochrane prírody a upozornili na tých,  ktorým je to jedno.

Pokiaľ si všetci   „ n e u v e d o m í m e „    že odpad ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov patrí do „Zberných dvorov“, nebudeme mať poriadok a nezabránime ani výstavbe čiernych obydlí a ležovísk  po celom sídlisku ( viď foto  „Pri kontajneroch“ ).

Chráňme si prírodu, patrí nám všetkým.

Oddelenie životného prostredia,

výstavby a podnikateľskej činnosti

Uvítame Vašu iniciatívu a nápady.

Naša mailová adresa:

zivotne@kosice-dh.sk

jokelova@kosice-dh.sk

 

 

 

 

 

 

 

 


O čistote a poriadku na našom sídlisku

Oddelenie životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti má v svojej kompetencii  okrem iných činností  aj plniť úlohy v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch a podieľa sa na vykonávaní prác na úseku čistoty verejných priestranstiev.

Na základe  pravidelných  kontrôl čistoty na  sídlisku môžme zhodnotiť, že naša snaha udržať sídlisko čisté, príjemné, bez „luxusných príbytkov“ našich neprispôsobivých spoluobčanov  často vychádza nazmar. Pri každodennom upratovaní sídliska nachádzame  pri  kontajneroch povyhadzované skrine, poličky, fotely, paplóny, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, ale do veľkokapacitných kontajnerov alebo na zberné dvory.

V zmysle platného VZN sa tieto veci majú odvážať do zberných dvorov ktoré sú pre občanov bez poplatku. Nadrozmerný odpad je možné vyhodiť aj do veľkokapacitných kontajnerov ktoré sú rozmiestnené podľa plánovaného rozpisu.   Oznam kde a kedy budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery sa nachádza na našej webovej stránke a týždeň pred umiestnením  je to oznámené aj na vchodoch.

Na druhej strane ak obyvatelia porušujú  platné VZN, týkajúce sa nakladanie s odpadmi,  naši neprispôsobivý občania a bezdomovci sú im  za to nesmierne „vďační“, pretože  si môžu vyberať zo širokej ponuky kedykoľvek a bez poplatku. (viď foto „KONTAJNEROVISKÁ“)

 

Skúsme sa v krátkosti pozrieť späť na naše aktivity od začiatku roka.

Ešte pred príchodom jari Mestská časť Košice Dargovských hrdinov v spolupráci s Magistrátom mesta Košice, oddelením životného prostredia zorganizovala  upratovanie MULDY medzi Kurskou ulicou a Lidickým námestím.

Oznam o tejto akcii bol zverejnený na našej web - stránke a tiež vyvesený na každom vchode Kurskej ulice. Firma KOSIT  pristavila dva veľkokapacitné kontajnery, ktoré naši aktivační zamestnanci v priebehu dňa zaplnili tak, že  KOSIT ich musel 2 x vyprázdniť. (viď foto „KURSKÁ“)

Chceme sa poďakovať pánovi Martonovi,  ktorý namiesto šomrania, kritizovania  a nadávok priložil ruku k dielu a ako jediný obyvateľ Kurskej  sa aktívne  zapojil do upratovania.

Ďalšou väčšou akciou bolo vyčistenie LESOPARKU, ktoré sa konalo v spolupráci s kultúrnou asociáciou „NOVA AKROPOLIS“ dňa 27.4.2013. Na tejto akcii sa zúčastnili aj obyvatelia, ktorým nie je príroda ľahostajná. Dva dni pred plánovanou akciou sme v spolupráci s mestskou políciou zmapovali čo nám zima zanechala. Boli sme zhrození najmä zo skládky, ktorú tam zanechali bezdomovci. (viď foto „LESOPARK“)

Ďalšie veľké upratovanie sa robilo v máji na Adlerovej ulici pri Teplovode a v lesíku pod Adlerovou 2. Našli sa tam paplóny, vankúše, krabice a ďalší odpad, z ktorých boli vytvorené ležoviská pod teplovodnými rúrami. (viď foto „TEPLOVOD“)

Aj záhradkári v lokalite Moňov potok sa môžu pochváliť neporiadkom, ktorý si tam narobia nielen oni sami, ale odpad im tam zvážajú pod rúškom noci aj občania z okolitých dedín. Zorganizovali sme brigádu všetkých našich aktivačných zamestnancov v spolupráci s KOSITOM,  a dali im to tam do poriadku  (viď foto  „MOŇOV POTOK 1“) a ani nie o dva mesiace na to mali ten neporiadok zase. (foto „MOŇOV POTOK 2“)

Veľmi obľúbené miesto na ničnerobenie je aj pod mostom, od Parku pri Fontáne k Pošte 22. Kontrolou sme zistili, že sa tam už musíme brodiť špinou, prázdnymi fľašami a neporiadkom. Popri pravidelnom dennom čistení sídliska sme zorganizovali celodennú brigádu s našimi aktivačnými zamestnancami.  KOSIT nám pristavil kontajner, ktorý sa veľmi rýchlo zaplnil. (viď foto „POD  MOSTOM“)

Pod Benadovou ulicou okolo ihrísk sa vytvárala ďalšia skládka odpadu, ktorý sa mal separovať do zberných nádob. Plné vrecia plastových fliaš a ďalšieho neporiadku vyzbierali a upratali naši aktivační zamestnanci. (viď foto  „POD  BENADOVOU“)

Hoci sa v apríli Lesopark vyčistil, boli sme nemilo prekvapení neporiadkom pri kontrole  pred začiatkom Furčianskeho maratónu, ktorý sa konal 27. júla. Hoci v blízkosti sa nachádzali kontajnery na komunálny odpad, pri ohniskách odpadové koše, všetko bolo porozhadzované po lese a okolo cyklodráhy. V piatok – deň pred maratónom mala čo robiť upratovacia čata našich aktivačných zamestnancov, aby to tam poľudštili. Zábery sú pred a po upratovaní. (viď foto „FURČIANSKY  MARATÓN“)

Mestský policajti nám hlásili 16. augusta, že medzi stromami pri detskom ihrisku na Postupimskej 4 si  bezdomovci zriadili nocľaháreň.  S našou   pomocou bol neporiadok okamžite zlikvidovaný (paplóny, deky, poličky ktoré vyhodili nezodpovední občania ku kontajnerom).  (viď foto „DETSKÉ  IHRISKO“)  

V septembri v spolupráci s  Magistrátom mesta Košice, oddelením životného prostredia zorganizovala MČ veľké  upratovanie podchodov, ktoré nie sú využívané na Zupkovej 2, Zupkovej 12 a podchod medzi Krosnianskou a Ovručskou. (viď foto „PODCHOD KROSNIANSKA 41, PODCHOD ZUPKOVA 2, PODCHOD ZUPKOVA 12“)


V mesiaci september  21.09.2013 sa znovu organizuje ekologická aktivita v Lesoparku    „ ZA ČISTÉ KOŠICE “.  Srdečne Vás na akciu pozývame a pevne veríme, že spoločne urobíme niečo nielen pre svoje zdravie, ale aj pre krajšie a čistejšie okolie sídliska na Furči.  

 

Leták je zverejnený na našej web - stránke.


Milí spoluobčania, vyzývame Vás aby ste neboli macošský voči prírode, aby ste spolupracovali pri realizácii aktivít týkajúcich sa prostredia kde žijete, nielen kritizovali, ale aj vlastnou iniciatívou prispeli k ochrane prírody a upozornili na tých,  ktorým je to jedno.

Pokiaľ si všetci   „ n e u v e d o m í m e „    že odpad ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov patrí do „Zberných dvorov“, nebudeme mať poriadok a nezabránime ani výstavbe čiernych obydlí a ležovísk  po celom sídlisku.

Chráňme si prírodu, patrí nám všetkým.

Oddelenie životného prostredia,

výstavby a podnikateľskej činnosti

Uvítame Vašu iniciatívu a nápady.

Naša mailová adresa:

zivotne@kosice-dh.sk

jokelova@kosice-dh.sk