• ,
  • |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Aktuality - zobrazovač noviniek | Rozloženie veľkokapacitných kontajnerov

Rozloženie veľkokapacitných kontajnerov


Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7,  040 22  Košice

 

Oznam

 

Mestská  časť Košice Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou Kosit a.s. zabezpečuje v období

od 14.09.2018 do 21.09.2018

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré  je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

 

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti 1 celý týždeň, v tomto určenom termíne je prvý deň iba rozloženie kontajnerov, po 2 – 3 dňoch sa vyprázdnia a vrátia sa na to isté stanovište. V poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a v  určenom termíne presun do nasledujúcej lokality.

Vyzývame aj Vás, naši spoluobčania k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy, pre zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov pre uloženie odpadu ( nie stavebný odpad ) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné :

Por.číslo
Ulica
Orien. číslo
Umiestnenie kontajnera
1. Ovručská 19 na zákrute
2. Krosnianska 61 zo zadnej strany bloku
3. Krosnianska 49 zo zadnej strany bloku
4. Krosnianska 75 - 77  
5. Krosnianska 91 pri kontajneroch
6. Krosnianska 83 - 85 výklenok
7. Exnárova 9 - 11 vybetónovaná plocha
8. Exnárova 4 - 6  


Mgr.  Jozef  Andrejčák, v.r.

starosta

Rozloženie veľkokapacitných kontajnerov
MČ KE-DH v spolupráci s firmou Kosit a.s. zabezpečuje v období od 14.09.2018 do 21.09.2018 rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.
Oznam - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru dňom 7.9.2018 od 8:00 hod.
Family Sport Day
MČ Košice - Dargovských hrdinov organizuje dňa 15.9.2018 (sobota) od 13:30 hod. Lesopark Furča - vstupná časť, Family Sport Day. Súťaže pre deti a rodičov. Sprievodný program.
Oznam - Spoločenské centrum - kultúrne stredisko
Spoločenské centrum - kultúrne stredisko, Jegorovovo nám. 5, Vám od septembra 2018 ponúka tieto aktivity:
Komunálne voľby 2018 - materiály
Posledná aktualizácia 5.9.2018: Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností
74. výročie SNP
29.8.2018 (streda) od 17:30 po mostom na Furči, ukážky hasičských zručností, súťaže, vatra.
Deň Furče 2018 - Fotogaléria
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov organizovala dňa 10. júna v parku pri fontáne deň Furče.
Zbierka školských pomôcok
Zbierka školských pomôcok 1.6.2018 - 31.8.2018
MDD 2018 - Fotogaléria
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov organizovala dňa 27. mája Medzinárodný deň detí
Slovenský pohár MTB/BMX
Slovenský pohár 26.5.2018 a 27.5.2018 (3. a 4. kolo), a preteky bikrosových nádejí - pre všetky deti od 3 rokov - 26.5.2018 a 27.5.2018 (3. a 4. kolo)
Nové workoutové ihrisko
Z úplne nového workoutového ihriska sa môžu tešiť športuchtiví obyvatelia našej mestskej časti. Je určené všetkým, ktorí obľubujú cvičenie s vlastnou váhou svojho tela.
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018
Opatrenia
Zrušenie správneho poplatku
S účinnosťou od 15.03.2018 je zrušený správny poplatok v položke 17 písm. b) sadzobníka správnych poplatkov za prípravu podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti vo výške 10 eur.
Určenie stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov na rok 2018
Určenie stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov na rok 2018
Hlinený dukát
Aj naša Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov sa zapojila do projektu Arcidiecéznej charity Košice „HLINENÝ DUKÁT“, ktorým chce sprostredkovať pomoc ľuďom bez domova vytvorením účinného systému poukazov tzv. hlinených dukátov.
Hlásenie porúch na verejnom osvetlení
Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (DPMK) bude zabezpečovať od 1. augusta 2017 správu a údržbu verejného osvetlenia v Košiciach.
Projekt FOR SOC – lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér
financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu je zameraný na rozvoj regiónu formou zážitkovej ekoturistiky a lesnej pedagogiky...
Nové zberné dvory
Prineste odpad na zberný dvor a vyhrajte 30 €. Každý mesiac vyžrebujú 5 výhercov.
Psychosociálne centrum - Komunitné centrum
Poskytujeme základné sociálne poradenstvo všetkým klientom bez rozdielu v krízových situáciách ľudského života. Sme tu pre Vás...
Eures
EURES (Európske služby zamestnanosti) predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska.
Восхитительное покрывало на кровать