• ,
  • |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Aktuality - zobrazovač noviniek | Oznam - Matričný úrad - Zmena správnych poplatkov od 1.1.2018

Oznam - Matričný úrad - Zmena správnych poplatkov od 1.1.2018

Aktuálny sadzobník správnych poplatkov vyberaných MČ


MATRIČNÝ ÚRAD A OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN

 NOVÉ SPRÁVNE POPLATKY OD 1. 1. 2018

V spojitosti s novelou č. 238/2017 Z. z.  zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákon č. 145/1995  Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov :


Položky

VŠEOBECNÁ  SPRÁVA

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných   záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu... 2 €

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí ... 5 €

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,   úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom   jazyku ... 2 €


Položka 3

1.   Osvedčenie             

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ... 2 €       

                                             

VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ... 2 €

 

Položka 17

a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ... 10  €

b) Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ... 10  €


Položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky -  delegácia sobáša ... 20 €

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - prijatie sobáša ... 20 €

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby ... 20 €

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti ... 70 €

e) Povolenie uzavrieť   manželstvo   pred   iným   než   príslušným  matričným   úradom   medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami  - delegácia sobáša s cudzincom alebo cudzincov ... 35 €

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom ... 70 €

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ... 200 €

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt ... 200 €

Oznam - štatistické zisťovanie RÚ
Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. februára 2018 do 30. apríla 2018
Pozvánka - výročná členská schôdza členov Denného centra
Samospráva denného centra pozýva členov denného centra dňa: 29. januára 2018 (pondelok) o 13:30 hod. na výročnú členskú schôdzu
Hlasujme o funkčné detské ihrisko na Furči
MČ Košice - Dargovských hrdinov je opäť zapojená do súťaže o funkčné detské ihrisko, o ktoré naša mestská časť súťaží v hre spoločnosti LIDL a ktoré by malo vyrásť na „Furči“ toto leto.
Oznam - Spoločenské centrum - Kultúrne stredisko
Spoločenské centrum - Kultúrne stredisko, Jegorovovo nám. č. 5, Košice Vám ponúka od januára 2018 tieto aktivity:
Vianoce 2017
Vianoce 2017
Oznam - Matričný úrad - Zmena správnych poplatkov od 1.1.2018
Matričný úrad, nové správne poplatky od 1.1.2018...
Mikuláš
Materské centrum Pastierik a Starosta MČ Košice - Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák Vás pozývajú dňa 8. a 9.12. na Mikuláša...
Hlinený dukát
Aj naša Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov sa zapojila do projektu Arcidiecéznej charity Košice „HLINENÝ DUKÁT“, ktorým chce sprostredkovať pomoc ľuďom bez domova vytvorením účinného systému poukazov tzv. hlinených dukátov.
Zimná údržba 2017-2018
Zabezpečenie údržby miestnych komunikácií a chodníkov v zimnom období 2017 – 2018 v MČ KE-Dargovských hrdinov. Príloha: Operačný plán zimnej údržby ciet a komunikácií v meste Košice na zimnú sezónu 2017/2018
Oznam - Rekonštrukcia mostu
Rekonštrukcia mosta na hlavnej ceste Tr. L. Svobodu prebieha podľa harmonogramu...
Oznam
Vážení občania, dňom 2.11.2017 bude presmerovaná doprava na zrekonštruovanú časť mosta. Z dôvodu rekonštrukčných prác na druhom profile mosta bude uzatvorený aj chodník smerujúci k Pošte Košice 22, ktorý je súčasťou rekonštrukcie...
Ocenenie DC seniorov Dargovských hrdinov
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Rada seniorov mesta Košice, v spolupráci s mestom Košice, pod záštitou primátora Richarda Rašiho, usporiadali stretnutie so seniormi. Pri tejto príležitosti Dennému centru bol udelený titul Klub seniorov roku 2017...
Oznam Spoločenského centra - Latino Line Dance - začíname
Bezplatná ukážková hodina dňa 10.10.2017 o 18:30
Týždeň dobrovoľníctva - maľovanie športových legiend
Zobrazení sú Zuzana Žirková , stále aktívna basketbalistka, Ján Kozák futbalista a súčasný tréner Slovenskej reprezentácie, Igor Liba hokejista a súčasný tréner mládeže a Jozef Psotka žiaľ už zosnulý významný horolezec.
Prehliadka mestskej časti Dargovských hrdinov
Stovka seniorov z celých Košíc sa stretla 12. septembra 2017 na obľúbenej akcii „Spoznávajme mestské časti mesta Košice“
Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 6. ročník
Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník.
Family Sport Day - Fotogaléria
Dňa 9.9.2017 sa uskutočnil Family Sport Day
Oznam - Spoločenské centrum - Kultúrne stredisko
Spoločenské centrum - Kultúrne stredisko, Jegorovovo nám. č. 5, Košice Vám ponúka od septembra 2017 tieto aktivity:
Biela Pastelka
Každá biela pastelka je pomocnou rukou podanou pri snahe naučiť sa chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom...
Hlásenie porúch na verejnom osvetlení
Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (DPMK) bude zabezpečovať od 1. augusta 2017 správu a údržbu verejného osvetlenia v Košiciach.
Majstrovstvá Slovenska BMX/MTB
Dňa 1. júla 2017 - 5. Kolo SP BMX, MTB a 3. kolo bikrosových nádejí. Dňa 2. júla 2017 - 6. Kolo SP BMX, MTB. Bikrosová trať Furča - Lidické námestie.
Deň Furče - Fotogaléria
Dňa 18. júna 2017 sa v parku pri fontáne konal "Deň Furče".
Testovanie deviatakov ZŠ z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra
Najúspešnejší deviataci ZŠ sú žiaci z okresu Košice III.
LARP - Fantázia očami mladých
šerm, lukostreľba, ukážka bojov. 1. jún 2016, Výmenník Jegorovovo nám. č.5, Furča
Medzinárodný deň detí - Fotogaléria
27. mája 2017, sobota 14.30 – 18.00 v parku pri fontáne pri obchodnom stredisku Ondava
Míľa pre mamu
13. mája 2017 najväčšia oslava dňa matiek vo Vašom meste
Projekt FOR SOC – lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér
financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu je zameraný na rozvoj regiónu formou zážitkovej ekoturistiky a lesnej pedagogiky...
Košická dobrovoľnícka jar
Košická dobrovoľnícka jar
Furčiansky Maratón
O5 bežecký klub Furča s podporou MČ KE-DH usporiada Furčiansky maratón, Memoriál Štefana Semana, Maratón jednotlivcov, Štafetový maratón dvojčlenných družstiev. Dňa 8. apríla 2017. Štart o 10:00 hodine pri SBD III.
Severnejšie ako na severe - Nórsko
Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice a autorka Ľubica Kremeňová Vás pozývajú na výstavu fotografií "Severnejšie ako na severe - Nórsko"
Určenie stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov
pre MČ Košice - DH na rok 2017
Čistota na našom sídlisku
Oddelenie životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti má vo svojej kompetencii okrem iných činností aj vykonávanie prác na úseku zabezpečenia čistoty verejných priestranstiev. Aktuálne rieši aj podnety od obyvateľov.
Nové zberné dvory
Prineste odpad na zberný dvor a vyhrajte 30 €. Každý mesiac vyžrebujú 5 výhercov.
Psychosociálne centrum - Komunitné centrum
Poskytujeme základné sociálne poradenstvo všetkým klientom bez rozdielu v krízových situáciách ľudského života. Sme tu pre Vás...
Eures
EURES (Európske služby zamestnanosti) predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska.