• ,
  • |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Kontakty

Miestny úrad Mestskej časti Košice-DH,  Dvorkinova 7, 040 22 Košice


Úradné hodiny :
Pondelok :
08:00-12:00    13:00-14:30
Utorok : 08:00-12:00    13:00-14:30
Streda :
08:00-12:00    13:00-16:30
Štvrtok : 08:00-12:00
Piatok :
08:00-12:00    13:00-14:00
Obedňajšia prestávka:
12:00-13:00

Tel. kontakt sekretariát: 055/ 300 90 01

Adresy elektronickej pošty:

Starosta starosta@kosice-dh.sk
Prednosta miestneho úradu prednosta@kosice-dh.sk  
Kontrolór mestskej časti
kontrolor@kosice-dh.sk
Sekretariát sekretariat@kosice-dh.sk
Všeobecný mail úradu m-urad@kosice-dh.sk
Oddelenie organizačno-právne pravne@kosice-dh.sk
Matričný úrad marta.koverova@kosice-dh.sk
Odd.živ.pr.,výst. a podn. čin. - životné zivotne@kosice-dh.sk
Odd.živ.pr.,výst. a podn. čin. - výstavba vystavba@kosice-dh.sk
Odd.živ.pr.,výst. a podn. čin. - podnikateľské podnikatelske@kosice-dh.sk
Oddelenie  sociálnych vecí, kultúry a športu socialne@kosice-dh.sk
Finančné oddelenie financne@kosice-dh.sk
Informatika informatika@kosice-dh.sk
CO co@kosice-dh.sk


Telefónny zoznam:Tel.číslo kl.
Sekretariát Jana Harangová 300 90 01 501
Fax
  300 90 28
 
Podateľňa
Helena Hricová 300 90 02 502
Prednosta miestneho úradu PhDr. Peter Derevjaník, PhD.
300 90 04 504
Kontrolór mestskej časti
Ing. Mgr. Martin Farkašovský
300 90 05 505
Oddelenie org. -právne Mgr. Jaroslav Suleň 300 90 21
521

Zdenka Mrukviová 300 90 22
522
Evidencia Pobytu Mgr. Iveta Karabášová 300 90 24
524
Mzdová účtareň Ing. Lucia Takáčová
300 90 23
523
Matričný úrad Mgr. Marta Kővérová 300 90 14
514

Mgr. Viera Papcunová
300 90 15
515
Odd.ŽPVaPČ Ing. Marek Kandráč 300 90 06
506

MVDr. Mária Tomeková 300 90 07
507

Senčák Ľubomír
300 90 08
508

Mária Jokeľová 300 90 09
509
Odd.soc.vecí, kult. a športu Mgr. Alena Hermanová 300 90 11
511


0911568094

Mgr. Sylvia Antolíková
300 90 10
510

Mgr. Lenka Tresová 300 90 12
512
Vodič opatrovateľskej služby
Jarmila Kavčáková
300 90 13
513
Jegorovovo nám. 5 Spoločenské centrum - Kultúrne stredisko 0911568093

Jegorovovo nám. 5 Denné centrum 0911568091

Finančné oddelenie Ing. Vlasta Hausová 300 90 16
516

Mgr. Monika Sciranková 300 90 17
517

Dana Šumichrastová 300 90 18
518
Pokladňa Antónia Mikulová 300 90 19
519
Hospodárka Silvia Georgieva 300 90 20
520
Správca siete Bc. Vasil Hlinka 300 90 25
525
CO   300 90 26
526


Dôležité telefónne čísla

Zoznam dôležitých telefónnych čísel pre volanie v núdzi, ohrození, pre nahlásenie porúch elektriny, plynu, vody, verejného osvetlenia, dopravných komunikácií, odvozu komunálneho odpadu.

V núdzi

Centrálny dispečing : 112
Polícia : 158
Zdravotníctvo : 155
Hasiči : 150
Mestská polícia : 159
Mestská polícia Košice – stanica Východ : 671 61 26


Poruchy

Elektrina : 622 77 77
Plyn : 622 19 15
Voda : 642 75 07

Hlásenie porúch na verejnom osvetlení

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (DPMK) bude zabezpečovať od 1. augusta 2017 správu a údržbu verejného osvetlenia v Košiciach až do skončenia verejnej súťaže na koncesiu  na poskytovanie služieb verejného osvetlenia. Nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení je pre občanov možné 24 hodín denne na tel. č.  055 – 640 73 45 .


Odvoz komunálneho odpadu - Kosit, a.s.: 727 07 84
Čistota komunikácií - Kosit, a.s.: 727 07 63
Údržba komunikácií - Kosit, a.s.: 678 38 30
Správa mestských komunikácií : 16 126


Počas zimnej údržby je potrebné volať v prípade zimnej kalamity na nižšie uvedené čísla:       

Magistrát mesta Košice

  •  odd. SKK /správa komunikácií Košice/ :  641 91 77
  •  SKK - dispečer:  16126, Mobil : 0903 602 383

 

KOSIT, a.s.:  7270781