• ,
  • |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Denné centrum

Denné centrum  MČ Košice – Dargovských hrdinov, Jegorovovo námestie č. 5, Košice


Vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu: Mgr. Alena Hermanová

Email: hermanova@kosice-dh.sk

Telefón:  055/ 300 90 11, 0911 568 094

 

Referent pre DC: Bc. Katarína Dziaková  

Email: denne.centrum@kosice-dh.sk

Mobil: 0911 568 091


Klubové dni:

Pondelok : 12:00 hod. -  17:00 hod.

Streda : 12:00 hod. -  17:00 hod.

Štvrtok: 12:00 hod. -  17:00 hod.

 

V Dennom centre Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov, Jegorovovo nám. č. 5 v Košiciach, ktorého zriaďovateľom je Mestská časť Košice – DH sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. V dennom centre sa najmä poskytuje sociálne poradenstvo, zabezpečuje záujmová činnosť. Záujmová činnosť sa realizuje podľa požiadaviek členov v oblasti kultúry, športu, v oblasti udržiavania fyzickej a psychickej aktivity.

 

Samospráva na rok 2017:

Predseda: Eva Uitzová


Členovia samosprávy:

Pokladníčka: Helena Kiraľová

Programový referent: Oľga Barburská

Hospodárka: Anna Pastuchová

Športový referent: Ľudovít Cvengroš


Revízna komisia:

Predseda: Felícia Čarnokyová

Členovia:  Helena Tóthová

                   Eva Herbstová


Denné centrum sa riadi v zmysle: Štatútu denného centra pri MČ Košice - DH a Prevádzkového poriadku DC pri MČ Košice - DH

(125.31 kb)