Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Hovorné a internet za obdobie 02/2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
126.58 €
Jedálne kupóny(stravné lístky) za mesiac marec 2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3441.10 €
Materiál pre aktivačných pracovníkov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
264.84 €
Matričné tlačivá, potvrdenie o pobyte Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum polygrafických služieb obchodný program spoločnosti M and BG
121.48 €
Poskytovanie poradenských služieb a odborných konzultácií v oblasti VO za obdobie 02/2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU VO – poradenstvo s. r. o.
124.00 €
Občerstvenie - voľby do NR SR 2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Milena Leskovjanská - STATOR
940.50 €
Pripojenie a užívanie páru žíl nenasviet.optic. vlákna / kamerový systém 6 ks za obdobie 02/2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
300.00 €
Hovorné a prenájom zariadení za obdobie 02/2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
165.90 €
Pohonné hmoty za obdobie 16.02. - 29.02.2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
33.09 €
Podané obedy pre dôchodcov od.17.02. - 28.02.2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
915.00 €
Korwin podpora vzialená, korwin podpora za obdobie 02/2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Martin - združenie
37.50 €
Školenie-Zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok a finančná kontrola Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
84.00 €
Materiál pre aktivačných pracovníkov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
265.15 €
Kancelárske a hygienické potreby – Voľby do NRSR 2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
580.50 €
Podané obedy pre dôchodcov od 03.02. – 14.02.2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
984.00 €
Pohonné hmoty za obdobie od 01.02.2020 – 15.02.2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
69.59 €
Poštové služby za 01/2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
2950.65 €
Rúško na tvár 100 ks Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
12.00 €
Spínací strojček Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
43.80 €
Náklady vzniknuté s exekučným prípadom Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor
50.03 €
Hovorné a prenájom zariadení za obdobie 1/2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
186.90 €
Pripojenie a užívanie páru žíl nenasviet. optic. vlákna/ kamerový systém 6 ks Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
300.00 €
Jedálne kupóny (stravné lístky) za mesiac február 2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3620.74 €
Hovorné a internet za obdobie 1/2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
118.96 €
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti Verejného obstarávania za 01/2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU VO – poradenstvo s. r. o.
124.00 €
Podané obedy pre dôchodcov od 16.01. - 31.01.2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
1062.00 €
Tlač občasníka F-kuriér č.1/2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tlačiareň Košice s.r.o.
528.00 €
Pohonné hmoty za obdobie od 16.01. - 31.01 2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
45.13 €
Korwin podpora vzdialená , korwin podpora za obdobie 1/2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
VPN Router + konfigurácia /Cisco RV345 dual WAN Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
374.06 €
Grafické práce a jazyková korektúra občasníka F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Róbert Harvan
200.00 €
Materiál pre aktivačných pracovníkov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
262.20 €
Aktualizácia informačnej tabule miestneho zastupiteľstva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REVA s.r.o.
18.00 €
Demontáž vianočných dekór Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
306.00 €
Oprava vchodových dverí v Dennom centre na Jegorovovom nám. 5 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Domáci servis, s.r.o.
44.32 €
Kancelárske a hygienické potreby na 1. kvartál 2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
1342.67 €
Tonery Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
632.16 €
Stavebné práce „Rekonštrukcia dopravného ihriska Zupkova“ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: TRI H STAV, s.r.o.
26793.52 €
Pečiatka, poduška, štočok Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
31.20 €
Pohonné hmoty za obdobie od 01.01. - 15.01 2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
40.01 €
Podané obedy pre dôchodcov od 02.01. - 15.01.2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
678.00 €
Finančný spravodajca, ročník 2019 doplatok Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
32.57 €
Poštové služby za 12/2019 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
229.50 €
Poštové obálky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
21.60 €
Náklady vzniknuté s exekučným prípadom Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor
45.94 €
Jedálne kupóny (stravné lístky) za mesiac január Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3405.18 €
Užívateľský príspevok za prístup do e-learningového systému www.samosprava-online.sk Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Nadácia F.A.Hayeka Bratislava
60.00 €
Hovorné a internet za obdobie 12/2019 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
148.25 €
Korwin podpora vzdialená , korwin podpora za obdobie 12/2019 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
Hovorné a prenájom zariadení za obdobie 12/2019 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
166.79 €
Pripojenie a užívanie páru žíl nenasviet. optic. vlákna/ kamerový systém 6 ks za obdobie 12/2019 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
300.00 €
Poskytovanie poradenských služieb a odborných konzultácií v oblasti VO za obdobie 12/2019 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU VO – poradenstvo s. r. o.
124.00 €
Publikácia „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PSDOMOV s.r.o.
58.80 €
Mandátny certifikát QESi - 1 rok Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Disig, a.s.
72.00 €
Pohonné hmoty za obdobie od 16.12. - 31.12 2019 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
93.32 €
Podané obedy pre dôchodcov od 16.12. - 31.12.2019 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
741.00 €
Skutočné náklady za užívanie nebytových priestorov v nehnuteľnosti Dvorkinova č.7 Stavebným úradom Košice - detašované pracovisko Dargovských hrdinov za obdobie od 01.10.2019 - 31.12.2019. Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
371.49 €
Poskytovanie poradenských služieb vo VO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU VO – poradenstvo s. r. o.
700.00 €
Poskytovanie poradenských služieb vo VO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
70.00 €
tlač knihy „Furča - sídlisko na kopci“ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tlačiareň Košice s.r.o.
2090.00 €
Materiál pre aktivačných pracovníkov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FRANEK Štefan
97.21 €
rehabilitačné cvičenia - RM Sytém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ING-MUDr, s.r.o.
840.00 €
Poskytnutie lektora na kurz sebaobrany Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ING-MUDr, s.r.o.
330.00 €
EPI právny systém Basic - ročný prístup Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
294.00 €
Prepravné služby autobusom Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PROMET Trans, spol. s.r.o.
700.00 €
Vianočná kapustnica KD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MOSCATO, s.r.o.
250.00 €
Služby BTS, BOZP Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Safety Management s.r.o.
150.00 €
Oprava motorového vozidla Peugeot partner, ŠPZ KE627GH Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ján Kanócz Autoservis - CZ
155.00 €
Medaila - 1800 ks Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
504.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
40.12 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
1113.00 €
Oprava motorového vozidla Fábia, ŠPZ KE821EE Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ján Kanócz Autoservis - CZ
312.40 €
Pracovné odevy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: CANIS SAFETY a.s.
77.38 €
poštové služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
168.85 €
PaM Plus - ročný prístup Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
219.92 €
sanácia starého náteru , maľba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Zdeno Kerekeš
200.00 €
Pracovné odevy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: CANIS SAFETY a.s.
198.70 €
kancelárske potreby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
66.71 €
hovorné – mobilné telefóny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
143.33 €
Osadenie vianočných dekorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
350.00 €
Stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3612.76 €
dovoz a osadenie vianočného stromčeka Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: R.D.M. DREVO s.r.o.
300.00 €
Hovorné – pevné linky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
195.11 €
Služby – kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
300.00 €
Poskytovanie poradenských služieb vo VO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU VO – poradenstvo s. r. o.
124.00 €
Nerezová lavička 16 ks Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o.
4999.92 €
Právo pre ropo a obce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o..
89.00 €
Účto.ropo a obcí 2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o..
125.00 €
Rekonštrukcia plochy chodníka Kurská ul. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
9967.24 €
Materiál pre aktivačných pracovníkov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
261.23 €
tlač občasníka F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tlačiareň Košice s.r.o.
468.00 €
Grafické práce a jazyková korektúra -F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Róbert Harvan
200.00 €
Rekonštrukcia schodísk v MČ Košice-DH Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SCARABEUS KOŠICE s.r.o
26200.73 €
2ks počítač + príslušenstvo Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: AB-TECH s.r.o.
561.82 €
dodávka, výmena a montáž okien Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FAMI plus, s.r.o.
5782.84 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
80.16 €
korwin podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
Mikulášsky balíček- 200ks Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LABAŠ s.r.o.
540.00 €
Figúrka Mikuláša, 60g, 80ks Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LABAŠ s.r.o.
25.25 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
990.00 €
Fab vložky + kľúče Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DT-FABKe s.r.o.
461.50 €
Drvič Patriot PC 2800 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Mountfield
129.00 €
Stavebné práce - rekonštrukcia dopravného ihriska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: TRI H STAV, s.r.o.
62650.78 €
Deratizácia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Asanarates s.r.o.
250.00 €
Kalendáre , diáre, novoročné pozdravy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JES SK s.r.o.
217.66 €
refakturácia - poistenie motorových vozidiel na rok 2019 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
761.57 €
Materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FRANEK Štefan
119.70 €
Oplotenie kontajnerových stanovíšť : Maurerova, Adlerova ul. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BRAMI, s.r.o.
10745.40 €
Aktualizácia systému ODIS2019 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ODIS s.r.o.
600.00 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
984.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
99.90 €
Výroba orientačných a súpisných čísiel Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
337.44 €
poštové služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
204.40 €
Pripojovací poplatok - hlavný istič Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
194.00 €
Rekonštrukcia asfaltového ihriska Krosnianska ul. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: AAA STAV, s.r.o.
12963.52 €
Doplnenie verejného osvetlenia na Buzuluckej ul. a ul. Sv. rodiny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
7837.08 €
Stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
4043.90 €
hovorné – mobilné telefóny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
143.19 €
Grafické práce a jazyková korektúra na publikácií "Furča - sídlisko na kopci" Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Róbert Harvan
400.00 €
Licencia Eset Endpoint na dva roky/ 30 PC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Nové technológie a služby, s.r.o.
820.80 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
1158.00 €
Poskytovanie poradenských služieb vo VO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU VO – poradenstvo s. r. o.
124.00 €
Stavebné práce - rekonštrukcia dopravného ihriska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: TRI H STAV, s.r.o.
30764.15 €
Služby – kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
300.00 €
Hovorné – pevné linky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
165.08 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
45.09 €
Trojnožka na kotlík Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PEVON, s.r.o.
13.29 €
Zastavenie exekúcie - trovy exekúcie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor
70.72 €
korwin podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
Poskytnutie športového zariadenia chránenej dielne Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BIG GYM, s.r.o.
2128.00 €
Zverejnenie pracovnej ponuky - inzerát Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Profesia, spol. s.r.o.
94.80 €
STK+Emisie + oprava motorového vozidla Fabia, ŠPZ KE821EE Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ján Kanócz Autoservis - CZ
150.60 €
Materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FRANEK Štefan
222.46 €
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Disig, a.s.
103.20 €
Doplnenie a úprava projektová dokumentácia /chodník a schodište Krosnianska ulica/ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UDI Košice, s.r.o.
290.00 €
Vzdelávacie služby na seminári Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EDOS - PEM
158.00 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
1131.00 €
Poskytnutie reklamy a propagácie - umiestnenie fotografií maloobchodných prevádzok prevádzkovaných pod názvom FRESH Plus OC Hornád a FRESH Plus OC Lidické námestie spolu s logom spoločnosti LABAŠ, s.r.o. v pripravovanej knižnej publikácií o Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov. Odb.: Labaš s.r.o.
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1050.00 €
Pohonné hmoty Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
136.83 €
Chlebíček s vajcom (180 ks) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Milena Leskovjanská - STATOR
102.60 €
Hygienické zariadenie pre zvieratá - služba Basic Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.
2994.00 €
Poštové služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
161.10 €
Materiál pre aktivačných pracovníkov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
262.43 €
Hovorné–mobilné telefóny Odb.: Mesto Košice
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
145.67 €
Dopravné značenie-dočasné obmedzenie parkovania dodávok Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PT Inžiniering, s.r.o.
480.00 €
Organizačno-technické zabezpečenie majstrovstiev Slovenska v canicrosse Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Sibírsky Hasky Team oz.
220.00 €
Stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3740.50 €
Skutočné náklady za užívanie nebytových priestorov na Dvorkinovej č.7 Stavebným úradom Košice-detašované pracovisko Dargovských hrdinov za obdobie od 01.07.2019 - 30.09.2019 Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
471.02 €
Poskytnutie reklamy-umiestnenie loga spoločnosti PB Capital, a.s. v knižnej publikácii o MČ Košice-Dargovských hrdinov Odb.: PB Capital, a.s.
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
500.00 €
Ozvučenie podujatia „Family sport day“ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOUNDEFFECTS - Radoslav Dráb
250.00 €
Poskytovanie poradenských služieb vo VO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU VO – poradenstvo s. r. o.
124.00 €
Hovorné – pevné linky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
165.53 €
Služby – kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
286.00 €
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
30.00 €
Profylaxia stroja, vyčistenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
54.00 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
1053.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
33.90 €
Korwin-podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
Obal na dokumenty - výroba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REVA s.r.o.
175.20 €
Služby BTS, BOZP Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Safety Management s.r.o.
150.00 €
Kancelárske a hygienické potreby na 4. kvartál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
961.25 €
Tonery Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
1442.16 €
Osvedčovacia kniha Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum polygrafických služieb obchodný program spoločnosti M and BG
35.55 €
Trovy exekúcie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor
62.95 €
Dodanie a montáž kamery na Bielocerkevskej ulici Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Nova Traiding s.r.o.
6583.75 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
98.92 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
984.00 €
Služby prenosné planetárium - Astro show Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: VeniaSol s.r.o.
190.00 €
poštové služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
149.30 €
Materiál pre aktivačných pracovníkov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
647.98 €
Poskytovanie poradenských služieb vo VO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU VO – poradenstvo s. r. o.
124.00 €
hovorné – mobilné telefóny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
168.34 €
Stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3724.54 €
tlač občasníka F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tlačiareň Košice s.r.o.
468.00 €
Grafické práce a jazyková korektúra – občasník F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Róbert Harvan
200.00 €
Služby – kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
Antik hovorné - pevné linky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
165.29 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
906.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
34.33 €
korwin podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
Materiál pre aktivačných pracovníkov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
292.49 €
Kladivo HR4002 Makita Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MVL, spol. s.r.o. Košice
450.00 €
Ozvučenie podujatia „Spoznaj behom Košice - Furča“ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Rising, s.r.o.
250.00 €
Oprava uhlovej brúsky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: NOVÁTOR
51.09 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
954.00 €
Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce - online Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: WERLAG DASHOFER
187.68 €
Sprievodca účtovníctvom pre obce - online Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: WERLAG DASHOFER
250.19 €
oprava motorového vozidla Fabia, ŠPZ KE821EE Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ján Kanócz Autoservis - CZ
460.20 €
poštové služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
212.00 €
Lezecké prvky na detské ihrisko Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: mmcité 2, s.r.o.
10437.60 €
kancelársky papier, pečiatka Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
44.34 €
Zverejnenie inzercie v občasníku F-kuriér Odb.: Labaš s.r.o.
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
150.00 €
Profylaxia stroja, vyčistenie, náhr. diely Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
184.80 €
Prepravné služby autobusom Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PROMET Trans, spol. s.r.o.
250.00 €
hovorné – mobilné telefóny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
188.48 €
Služby – kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
Hovorné – pevné linky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
166.21 €
Revízia HP Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Safety Management s.r.o.
12.00 €
Stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3920.14 €
vykonané asfaltérske práce - Lezecké ihrisko Benadova Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
10746.78 €
Poskytovanie poradenských služieb vo VO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU VO – poradenstvo s. r. o.
124.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
107.07 €
korwin podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
1044.00 €
trovy exekúcie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor
42.98 €
Prepravné služby autobusom Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PROMET Trans, spol. s.r.o.
280.00 €
Revízia HP Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Safety Management s.r.o.
104.40 €
oprava motorového vozidla Peugeot Partner KE627EE Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ján Kanócz Autoservis - CZ
115.80 €
Prepravné služby autobusom Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PROMET Trans, spol. s.r.o.
280.00 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PROMET Trans, spol. s.r.o.
1113.00 €
Webhosting - doména Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: wbx, s.r.o.
103.29 €
Oprava vchodových dverí Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Domáci servis, s.r.o.
188.26 €
poštové služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
150.75 €
Prepravné služby autobusom Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PROMET Trans, spol. s.r.o.
350.00 €
falošný poplach s výjazdom Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: G1 MONITOR, s.r.o.
24.00 €
hovorné – mobilné telefóny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
153.02 €
Skutočné náklady za užívanie nebytových priestorov na Dvorkinovej č.7 Stavebným úradom Košice - detašované pracovisko Dargovských hrdinov za obdobie od 01.04.2019 - 30.06.2019. Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
486.11 €
Materiál pre aktivačných pracovníkov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
326.85 €
plotostrih elektrický, skrutkovač akumulátorový Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: NOVÁTOR
419.80 €
Poskytovanie poradenských služieb vo VO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU VO – poradenstvo s. r. o.
124.00 €
Stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3504.98 €
Služby BTS BOZP Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Safety Management s.r.o.
150.00 €
Hovorné – pevné linky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
166.94 €
Služby – kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
924.00 €
prevedené práce - rozšírenie parkoviska Kurská Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Zbereko, spol. s.r.o.
15160.22 €
projektová dokumentácia - dopravné ihrisko Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UDI Košice, s.r.o.
990.00 €
rehabilitačné cvičenia - RM Sytém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ING-MUDr, s.r.o.
700.00 €
korwin podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
zriadenie webovej stránky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: WEBEX TECHNOLOGIES, s.r.o.
1200.00 €
Vzdelávacie služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EDOS - PEM
158.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
134.70 €
Stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
22.75 €
Materiál pre aktivačných pracovníkov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
292.19 €
vyjadrenie k stavbe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
17.00 €
ozvučenie podujatia „Deň Furče“ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOUNDEFFECTS - Radoslav Dráb
420.00 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
972.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
34.93 €
krovinorez, silon, sieť ochranná Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: NOVÁTOR
355.60 €
poštové služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
351.80 €
Vzelávacie služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EDOS - PEM
138.00 €
Výroba orientačných a súpisných čísiel Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
98.16 €
kancelárske potreby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
1113.14 €
hovorné – mobilné telefóny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
153.02 €
Stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3401.78 €
zabezpečenia atrakcií na podujatie „Deň Furče“ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tramtaria RS, s.r.o.
192.50 €
medaily futbal - 150 ks Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
101.25 €
Oprava a údržba detského ihriska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o.
7452.00 €
Oprava Fit ihriska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o.
80.00 €
Poskytovanie poradenských služieb vo VO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU VO – poradenstvo s. r. o.
124.00 €
kultúrny program na MDD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ľubomír Hreha
300.00 €
Vyjadrenie k IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
6.00 €
Vyjadrenie k IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
9.60 €
Vyjadrenie k IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
6.00 €
Vyjadrenie k IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
6.00 €
Notebook Lenovo - 5 ks Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: AB-TECH s.r.o.
1092.00 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
1110.00 €
zabezpečenia atrakcií na podujatie „MDD“ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tramtaria RS, s.r.o.
528.00 €
ozvučenie podujatia „MDD“ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOUNDEFFECTS - Radoslav Dráb
270.00 €
ozvučenie podujatia „Míľa pre mamu“ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOUNDEFFECTS - Radoslav Dráb
270.00 €
oprava kopírovacieho stroja Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
27.60 €
Služby – kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
Hovorné – pevné linky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
191.89 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
41.15 €
korwin podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
vyjadrenie k stavbe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
17.00 €
vyjadrenie k stavbe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
17.00 €
vyjadrenie k stavbe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
17.00 €
odborný seminár - správa registratúry Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PROEKO s.r.o.
138.00 €
Deratizácia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Asanarates s.r.o.
250.00 €
tlač občasníka F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tlačiareň Košice s.r.o.
468.00 €
materiál - voľby do EP Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
503.58 €
Materiál pre aktivačných pracovníkov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
621.48 €
Grafické práce a jazyková korektúra – občasník F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Róbert Harvan
250.00 €
Občerstvenie – voľby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Milena Leskovjanská - STATOR
720.00 €
vyjadrenie k existencii PTZ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Michalovský Spol. s.r.o.
60.00 €
Vyjadrenie KBC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SWAN KE, s.r.o.
46.80 €
8 ks fotografií Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FOTO SÚĽOVSKÝ s.r.o.
200.00 €
oprava motorového vozidla Škoda Fabia KE821EE Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ján Kanócz Autoservis - CZ
48.30 €
refakturácia - vyúčtovanie prevádzkových nákladov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
-761.57 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
91.03 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
894.00 €
Refakturácia nákladov spojená s užívaním nebytových priestorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
4259.50 €
50 ks balónov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PYROTECHNICS ACTIVITIES spol. s.r.o.
68.00 €
poštové služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
358.20 €
Stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3371.44 €
Auditorské služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
960.00 €
Zámok hák + tŕň Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: V.P.F. MEDIUM s.r.o.
73.54 €
hovorné – mobilné telefóny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
160.77 €
Kľúče , fab. vložka Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DT-FABKe s.r.o.
230.00 €
Poskytovanie poradenských služieb vo VO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU VO – poradenstvo s. r. o.
124.00 €
Hovorné – pevné linky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
166.70 €
Služby – kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
777.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
40.22 €
Geometrický plán Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: GEOBUILD, s.r.o.
250.00 €
hovorné – mobilné telefóny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
150.67 €
korwin podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
Oprava osvetlenia v podchode na Fábryho ul. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
311.42 €
projektová dokumentácia - parkovisko Adlerova ul. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UDI Košice, s.r.o.
550.00 €
Polep tabule Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REVA s.r.o.
42.00 €
Výroba orientačných a súpisných čísiel Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
72.00 €
Refakturácia nákladyspojená s užívaním nebytových priestorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
3870.50 €
pneumatiky , prezutie komplet Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: VEA, s.r.o.
164.08 €
poplatok za školenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOTAC, s.r.o.
88.80 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
1062.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
40.00 €
Obec efektívne - online prístup Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: WERLAG DASHOFER
497.39 €
projektová dokumentácia - parkovisko Krosnianska ul. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UDI Košice, s.r.o.
550.00 €
projektová dokumentácia - parkovisko Zupkova ul. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UDI Košice, s.r.o.
550.00 €
Výroba pečiatok Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
55.36 €
Služby BTS BOZP Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Safety Management s.r.o.
100.00 €
poštové služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
196.30 €
Stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3583.82 €
vrecia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FRANEK Štefan
100.00 €
Skutočné náklady za užívanie nebytových priestorov na Dvorkinovej č.7 Stavebným úradom Košice - detašované pracovisko Dargovských hrdinov za obdobie od 01.01.2019 - 31.03.2019. Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
450.91 €
Vrecia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FRANEK Štefan
100.00 €
Materiál pre aktivačných pracovníkov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
201.31 €
Poskytovanie poradenských služieb vo VO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU VO – poradenstvo s. r. o.
124.00 €
korwin podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
Služby – kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
Hovorné – pevné linky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
183.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
102.44 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
810.00 €
Občerstvenie – voľby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Milena Leskovjanská - STATOR
366.60 €
údržba kopírovacieho stroja Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
52.80 €
rehabilitačné cvičenia - RM Sytém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ING-MUDr, s.r.o.
660.00 €
Materiál pre aktivačných pracovníkov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
68.79 €
oprava kopírovacieho stroja Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
186.00 €
hygienické potreby - voľby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
14.40 €
kancelárske a hygienické potreby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
705.62 €
tonery Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
293.58 €
všeobecný materiál - voľby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
59.39 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
945.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
30.08 €
Občerstvenie – voľby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Milena Leskovjanská - STATOR
366.00 €
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MUDR. Soňa Kešeláková, verejné zdravotníctvo, preventívne pracovné lekárstvo, pracovné lekárstvo
420.00 €
programové vybavenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: IVES Košice
413.45 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
761.57 €
všeobecný materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
73.37 €
poštové služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
811.40 €
Kancelárska stolička Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Möbelix SK, s.r.o.
163.80 €
PVC vrecia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
180.00 €
Výroba pečiatok Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
552.40 €
hovorné – mobilné telefóny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
149.33 €
Stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3225.88 €
Grafické práce a jazyková korektúra – občasník F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Róbert Harvan
200.00 €
Výroba orientačných a súpisných čísiel Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
198.00 €
tlač občasníka F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tlačiareň Košice s.r.o.
468.00 €
Všeobecný materiál - voľby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
443.06 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
684.00 €
Služby – kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
Hovorné – pevné linky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
165.78 €
korwin podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
Poskytovanie poradenských služieb vo VO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
124.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
40.15 €
trovy exekúcie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JUDr. Štefan Barilik
816.00 €
Materiál pre aktivačných pracovníkov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
168.90 €
Publikácia – Čo má vedieť mzdová účtovníčka Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: AJFA + AVIS s.r.o.
58.80 €
Vrecia pre aktivačných pracovníkov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
179.76 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
93.75 €
Poskytovanie poradenských služieb vo VO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU VO – poradenstvo s. r. o.
124.00 €
Podané obedy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
891.00 €
trovy exekúcie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor
45.23 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
113.10 €
On-Site podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3529.85 €
hovorné mobily Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
120.31 €
hovorné za pevné linky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
172.70 €
Služba - kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
30.70 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
939.00 €
užívateľský príspevok za prístup Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Nadácia F.A.Hayeka Bratislava
60.00 €
oprava tlačiarne HPLJ 1160 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
42.00 €
kancelárske potreby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
166.63 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
729.00 €
Finančný spravodajca Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
14.90 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
35.48 €
Mandátny certifikát QESi + čipová karta Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Disig, a.s.
107.00 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
181.25 €
materiál - vrecia, škrabky,lopaty Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
336.58 €
hovorné mobily Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
125.69 €
stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
2883.91 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
761.57 €
Služba-kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
Služby verejného obstarávania Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
hovorné za pevné linky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
165.00 €
Služby BTS BOZP Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Safety Management s.r.o.
100.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
733.70 €
Skutočné náklady za užívanie nebytových priestorov na Dvorkinovej č.7 Stavebným úradom Košice - detašované pracovisko Dargovských hrdinov za obdobie od 01.10.2018-31.12.2018. Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
449.10 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
104.27 €
On - Site podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
doplnenie ochrannej siete multi. ihrisko Fábryho Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SAGANSPORT s.r.o.
1599.17 €
oprava zábradlia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
498.00 €
Odpadkový kôš pre psie exkrementy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o.
494.40 €
Vianočná kapustnica Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
250.00 €
Zámok hák+ tŕň Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: V.P.F. MEDIUM s.r.o.
14.71 €
Herné prvky - Dets. ihriko Buzulucká a Benadova Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o.
8562.00 €
Geodetické práce- parkoviská a chodníky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: GEOBUILD, s.r.o.
1200.00 €
kancelárske potreby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
142.80 €
rehabilitačné cvičenia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ING-MUDr, s.r.o.
840.00 €
Vykonanie auditu a vypracovanie dokumentácie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: CUBS, s.r.o.
1188.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
968.60 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
44.49 €
EPI - právny systém - ročný prístup Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
547.20 €
kurz tanca Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Michaela Wittnerová
330.00 €
hovorné mobily Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
124.72 €
kancelárske potreby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
142.91 €
vrecia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
180.00 €
Oprav schodiska - asfaltérske práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
1203.42 €
Vianočný punč- príprava a dodanie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
100.00 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
147.20 €
stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3385.46 €
Kalendáre a diáre na rok 2019 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JES SK s.r.o.
113.62 €
Novoročné pozdravy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JES SK s.r.o.
95.28 €
pracovné odevy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Abtex, s.r.o.
230.29 €
Finančné náklady s užívaním priestorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
6762.83 €
Deratizácia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Asanarates s.r.o.
250.00 €
dovoz a osadenie 2ks vianočných stromčekov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: R.D.M. DREVO s.r.o.
600.00 €
vrecia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
154.37 €
Doplnenie verejného osvetlenia - Exnárova ul. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
2496.00 €
Služby verejného obstarávania Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
časopis - právo pre ROPO A OBCE Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o..
79.80 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
1136.80 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
40.62 €
Služba - kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
Hlasová služba - hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
178.80 €
súpisné a orientačné čísla Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
17.16 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
145.68 €
Mikulášský balíček Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LABAŠ s.r.o.
516.00 €
On - Site podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
Verejné osvetlenie pri kostole sv. Rodiny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
7994.29 €
Doplnenie osvetlenia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
19864.87 €
rekonštrukcia ihriska - bránka futbalová , sieť Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SAGANSPORT s.r.o.
1300.00 €
materiál - poháre trofeje Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
117.90 €
materiál - medaily Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
182.25 €
oprava stroja Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
96.00 €
PP plus- ročný prístup, práca mzdy a odmeňovanie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
162.16 €
pracovná zdravotná služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MUDR. Soňa Kešeláková, verejné zdravotníctvo, preventívne pracovné lekárstvo, pracovné lekárstvo
175.00 €
dodanie a montáž žalúzií Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ADOVEX s.r.o.
25.00 €
exekúcie - trovy na základe uznesenia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor
26.84 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
986.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
45.26 €
Odvodnenenie a stabilizácia BMX dráhy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: TRI H STAV, s.r.o.
59863.94 €
dodávka a montáž vstupných dverí Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PERO, s.r.o.
1176.00 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
147.28 €
Pero modré - voľby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
8.06 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
378.80 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
100.34 €
hovorné mobily Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
125.49 €
Publikácia - Zákon o podmienkach výkonu volebného práva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o..
44.00 €
občerstvenie pre OVK - voľby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Milena Leskovjanská - STATOR
785.40 €
refundácia mzdy - voľby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
29.01 €
stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3438.66 €
PVC vrecia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
180.00 €
Kancelárske potreby - voľby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
476.00 €
Občerstvenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Milena Leskovjanská - STATOR
76.50 €
Hlasová služba - hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
195.07 €
Služby verejného obstarávania Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
Služba - kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
On- Site podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
Štúdia križovatky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UDI Košice, s.r.o.
2500.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
1081.70 €
Asfaltérske práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
22774.58 €
rekonštrukcia multifunkčného ihriska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SAGANSPORT s.r.o.
12204.12 €
Oprava schodiska na ul. Krosnianska, Jaltská , Kurská Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REVITTOM s.r.o.
9985.79 €
počítače Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FOCUS compurer spol. s r.o.
3850.00 €
Hygienické zariadenie na venčenie psov-služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.
2994.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
40.03 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
1113.60 €
autorské práva k hudobným dielam Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
24.00 €
Matričné tlačiva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum polygrafických služieb obchodný program spoločnosti M and BG
59.76 €
hovorné mobily Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
126.44 €
F- kuriér tlač Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tlačiareň Košice s.r.o.
468.00 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
131.25 €
Hygienické potreby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
36.92 €
Stoly 6 ks Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: VV Mix
494.72 €
Spisové obaly Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LAVACOM s.r.o. - prevádzka Nižné Kapustníky 3, Košice
285.00 €
spracovanie F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BRANISLAV LACKO - CREATIVE SPORT MEDIA
792.00 €
Skutočné náklady za užívanie nebytových priestorov na Dvorkinovej č.7 Stavebným úradom Košice - detašované pracovisko DH za obdobie od 01.07.2018 - 30.09.2018. Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
412.63 €
Inzercia v občasníku F-kuriér Odb.: Slovenská sporiteľňa a.s.
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
125.00 €
Služba- kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3210.68 €
Hlasová služba - hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
193.51 €
Kancelárske potreby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
18.24 €
Služby verejného obstarávania Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
Moderovanie akcie" Family sport day" Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SERSAM Industries, s.r.o.
240.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
733.70 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
40.60 €
zabezpečenie akcie "Dobšinského Furčianske rozprávky" Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLAZON, s.r.o.
650.00 €
Služby BTS BOZP Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Safety Management s.r.o.
100.00 €
On-Site podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
súpisné a orientačné čísla, uličná tabuľa Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
60.72 €
výroba a montáž kontajnerovísk Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Jozef Kupec - CIMBO
16498.91 €
kancelárske a hygienické potreby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
638.30 €
tonery Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
945.60 €
Fab vložka , kľúče profi Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DT-FABKe s.r.o.
780.97 €
Vyjadrenie k IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
17.00 €
Vyjadrenie k IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
17.00 €
Mobilné planetárium Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Mobilné planetárium
311.00 €
časopis - Účto. ROPO A OBCÍ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o..
121.00 €
matričné knihy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum polygrafických služieb obchodný program spoločnosti M and BG
43.49 €
on-line sprievodca útovníctvom pre obce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: WERLAG DASHOFER
250.17 €
oprava žalúzií Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Vincent Cábocký - ROLSET
30.00 €
vyjadrenie k IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
9.60 €
stavebné práce - chodník pred ZŠ Krosnianska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Zbereko, spol. s.r.o.
11562.02 €
ozvučenie podujatia Family day Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOUNDEFFECTS - Martin Sedlák
250.00 €
pracovný odev Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: CANIS SAFETY a.s.
14.78 €
zabezpečenie atrakcií Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tramtaria Slovensko, s.r.o.
325.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
100.03 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
690.20 €
výmena akumulátora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PEGU s.r.o.
129.90 €
vyjadrenie o existencii PTZ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Michalovský Spol. s.r.o.
22.00 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
173.25 €
vodárenske práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Žďara Jaroslav
222.80 €
náplň DIN Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: B2B Partner s.r.o.
27.50 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
126.61 €
Vrecia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
449.99 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3472.85 €
služba verejného obstarávania Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
tovar-súp. čísla Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
69.72 €
služba-kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
165.12 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
748.20 €
Finančný spravodajca Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
26.40 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
40.64 €
On-Site podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FRANEK Štefan
186.41 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
109.51 €
preprava Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Hanna Fučková - FABUS
500.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
803.30 €
ozvučenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Rising, s.r.o.
250.00 €
On-line Účtovné súvzt. pre ROPO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: WERLAG DASHOFER
174.00 €
Detské ihrisko Ovručská Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
9641.82 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
192.80 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
127.17 €
služba verejného obstarávania Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
telefón Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
2.00 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3450.05 €
služba-kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
167.30 €
Tričká Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MPaV, s.r.o.
450.00 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
115.78 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
40.67 €
služba naša karta Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SQR SLOVAKIA s.r.o.
600.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
820.70 €
kopírka Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
987.60 €
preprava Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Hanna Fučková - FABUS
470.00 €
oplotenie DI-Ovručská Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
2366.64 €
oplotenie DI-Charkovská Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
575.00 €
zabezpečenie akcie - medaila Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
149.97 €
On-Site podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
Detské ihrisko-Charkovská Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
5800.92 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Balma - Peter Müllner
34.80 €
Kontrola a oprava hasiacích prístrojov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tomáš Kolek - TOMIX, služby v oblasti PO
117.60 €
vytýčenie káb. NN Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
56.83 €
Webhosting a doména Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: wbx, s.r.o.
103.29 €
oprava motorového vozidla Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ján Kanócz Autoservis - CZ
98.30 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
497.67 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
643.80 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
99.81 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
196.85 €
zabezpečenie akcie Deň Furče Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tramtaria Slovensko, s.r.o.
150.00 €
zabezpečenie akcie Športový deň Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tramtaria Slovensko, s.r.o.
165.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
132.60 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3579.24 €
služba BTS BOZP Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Safety Management s.r.o.
100.00 €
služba verejného obstarávania Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
Skutočné náklady za užívanie nebytových priestorov na Dvorkinovej č.7 Stavebným úradom Košice - detašované pracovisko Dargovských hrdinov za obdobie od 01.04.2018 - 30.06.2018 Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
442.79 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
200.38 €
služba-kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
zabezpečenie akcie - občerstvenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: VAMEX a.s.
19.97 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
716.30 €
On-Site podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
72.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
36.66 €
materiál-farby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: A&J Trend, spol. s.r.o.
2199.88 €
lektor rehabilitačné cvičenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ING-MUDr, s.r.o.
400.00 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
153.81 €
materiál-vrecia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
180.00 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
914.10 €
hracie prvky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o.
4184.40 €
autorská odmena Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
60.00 €
preprava Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Hanna Fučková - FABUS
350.00 €
program-Deň Furče Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Agentúra: Artefakt
150.00 €
železná brána Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MAFEX s.r.o.
454.92 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
867.10 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
35.31 €
materiál-vrecia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
115.78 €
materiál-toner Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
119.28 €
zabezpečenie akcie-ozvučenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOUNDEFFECTS - Martin Sedlák
390.00 €
továr-sup.čísla,tabula Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Sachový oddiel Košice
104.28 €
Fotenie kultúrnych akcií Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Mária Hudák - RIA
180.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
131.44 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
169.35 €
poistenie hnuteľných vecí Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Allianz - Slovenská poistovňa a.s.
84.58 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: B2B Partner s.r.o.
27.50 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
297.81 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3457.65 €
služba verejného obstarávania Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
výroba obalu na dokumenty Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REVA s.r.o.
72.00 €
zabezpečenie akcie - ozvučenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOUNDEFFECTS - Martin Sedlák
250.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
148.50 €
tovar-lopty Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Športcentrum Senica, s.r.o.
230.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
806.20 €
finačné náklady Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
6067.32 €
služba-kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
165.92 €
preprava Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Eurobus a.s
327.00 €
prevádzkové náklady Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
-17.00 €
oprava schodiska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REVITTOM s.r.o.
9334.55 €
finančné náklady Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
3877.67 €
On-Site podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
materiál-stolička Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tempo Kondelia s.r.o.
33.80 €
vyjadrenie IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
17.00 €
vyjadrenie IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
9.60 €
zabezpečenie akcie MDD - ozvučenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOUNDEFFECTS - Martin Sedlák
250.00 €
zabezpečenie akcie MDD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ľubomír Hreha
250.00 €
zabezpečenie akcie MDD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tramtaria Slovensko, s.r.o.
495.00 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FRANEK Štefan
110.59 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
299.94 €
Overenie VS a účtovnej závierky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Tomáš Starinec
790.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
36.04 €
Vrecia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
107.18 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
185.88 €
spracovanie F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BRANISLAV LACKO - CREATIVE SPORT MEDIA
984.00 €
oprava ihriska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o.
99.00 €
stravovanie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
710.50 €
F- kuriér tlač Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tlačiareň Košice s.r.o.
888.00 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
169.15 €
náplň do lekárničky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: B2B Partner s.r.o.
27.50 €
hovorné mobily Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
118.56 €
stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3062.19 €
služby verejného obstarávania Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
výroba pečiatok Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
52.20 €
Služba - kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
Hovorné - pevné linky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
166.14 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
40.62 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
820.70 €
Šiltovky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MPaV, s.r.o.
749.90 €
seminár k WinAsu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: IVES Košice
20.00 €
On-Site podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
rehabilitačné cvičenia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ING-MUDr, s.r.o.
560.00 €
Materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
224.81 €
Deratizácia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Asanarates s.r.o.
250.00 €
tonery Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
62.52 €
kancelárske potreby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
573.74 €
stravovanie dôchodcovia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
600.30 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
40.04 €
pracovné náradie + príslušenstvo Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: NOVÁTOR
399.88 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
186.10 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
75.77 €
vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UDI Košice, s.r.o.
950.00 €
výroba obalov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REVA s.r.o.
240.00 €
Stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3107.69 €
hovorné mobily Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
122.47 €
Skutočné náklady za užívanie nebytových priestorov na Dvorkinovej č.7 Stavebným úradom Košice - detašované pracovisko Dargovských hrdinov za obdobie od 01.01.2018 - 31.03.2018. Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
412.63 €
oprava mot. vozidla Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ján Kanócz Autoservis - CZ
340.50 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
104.25 €
preplatok - internet Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
-0.25 €
služby verejného obstarávania Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
196.76 €
služba - kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
626.40 €
služby - licenčné poplatky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: IVES Košice
413.45 €
servisné služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
oprava kopírovacieho stroja Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
38.40 €
odborný seminár Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: RELIA s.r.o.
78.00 €
služby BTS BOZP Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Safety Management s.r.o.
100.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
823.60 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
30.00 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
143.00 €
služba - kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
177.16 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
128.36 €
vyjadrenie IS-parkovisko Kurská 2 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
6.00 €
vyjadrenie IS-parkovisko Kurská 1 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
6.00 €
vyjadrenie IS-parkovacie plochy-Bielocerkevská ul. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
9.60 €
vyjadrenie IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
9.60 €
internet Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
služba verejného obstarávania Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
2869.44 €
preprava Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Eurobus a.s
520.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
40.43 €
materiál-vrecia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
192.96 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: A&J Trend, spol. s.r.o.
399.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
611.90 €
servisná služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
kancelárske kreslo Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Möbelix SK, s.r.o.
79.90 €
účtovné súvzťažnosti Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Regionálne vzdelavácie centrum
29.50 €
Tlačivá Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ŠEVT a.s.
82.00 €
pracovné odevy-rukavice Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FEROCOLOR s.r.o.
50.24 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FRANEK Štefan
235.90 €
pracovné odevy - rukavice Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: CANIS SAFETY a.s.
50.24 €
materiál-vrecia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
192.96 €
oprava kopírovacieho stroja Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
52.80 €
služba verejného obstarávania Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
oprava kop.stroja Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
240.34 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
98.04 €
odborný seminár Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PROEKO s.r.o.
69.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
812.00 €
preukazy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ŠEVT a.s.
6.16 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
128.36 €
autorská odmena Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
48.00 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
257.90 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
177.16 €
služba - kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
internet DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
3193.96 €
materiál-vrecia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
materiál-vrecia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
77.18 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
40.13 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
762.70 €
tonery Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
711.40 €
za službu-tlačiva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum polygrafických služieb obchodný program spoločnosti M and BG
74.88 €
mandátne certifikáty 2x, obnova platnosti Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Disig, a.s.
72.00 €
kancelársky materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
1153.19 €
spisový obal Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: P33 s.r.o.
144.00 €
updating informácií na webovej stránke obceinfo.sk Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATATRADE
28.80 €
Finančný spravodajca Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
7.45 €
demontáž vianočných dekorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
230.00 €
služba BTS BOZP Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Safety Management s.r.o.
100.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
635.10 €
pracovné odevy - rukavice Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: CANIS SAFETY a.s.
41.83 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
30.02 €
elektrocentrála Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: NOVÁTOR
667.00 €
publikácia - Čo má vedieť mzd.účtovníčka Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: AJFA + AVIS s.r.o.
54.90 €
VS-ročný prístup Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
96.00 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
211.25 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
2609.82 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
120.94 €
služba - kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
276.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
166.57 €
internet Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
služba verejného obstarávania Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
426.25 €
servisná služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
64.53 €
Skutočné náklady za užívanie nebytových priestorov na Dvorkinovej č.7 Stavebným úradom Košice - detašované pracovisko DH za obdobie od 01.10.2017-31.12.2017. Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
377.47 €
pracovné odevy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Canis Slovakia s.r.o.
268.20 €
služba lektora - cvičenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ING-MUDr, s.r.o.
560.00 €
občerstvenie - čaj Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
150.00 €
občerstvenie - kapustnica Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
249.00 €
vianočné stromčeky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Mestské lesy a.s
226.62 €
Prisvetlenie konfliktnej zóny - práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
11204.94 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
836.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
44.53 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FRANEK Štefan
298.45 €
uličná tabuľa, čísla Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
37.20 €
orientačné čísla Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
37.20 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
281.28 €
materiál-vrecia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
297.50 €
pracovné odevy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: CANIS SAFETY a.s.
82.70 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
187.55 €
osadenie vianočných dekorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
585.00 €
tovar - Novoročenky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JES SK s.r.o.
115.20 €
oprava chodníkov-asfaltérske práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
28466.80 €
F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BRANISLAV LACKO - CREATIVE SPORT MEDIA
720.00 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: A&J Trend, spol. s.r.o.
799.97 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ODIS s.r.o.
109.93 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
167.60 €
oprava a maľba zábradlia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Sures, s.r.o.
995.00 €
služba-kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
612.00 €
EPI-ročný prístup Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
547.20 €
Právo pre ROPO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o..
77.40 €
dodanie a osadenie futbalových bránok Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Infortech, s.r.o.
599.00 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
2818.20 €
za prevedené práce - parkoviska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Zbereko, spol. s.r.o.
16586.35 €
tlač F-Kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tlačiareň Košice s.r.o.
468.00 €
internet KD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
služba verejného obstarávania Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
finančné náklady Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
2119.04 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
35.60 €
počitač a operačný systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Datacomp s.r.o.
775.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
726.00 €
servisná služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: A&J Trend, spol. s.r.o.
250.00 €
rekonštrukcia detského ihriska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
9609.76 €
materiál-sáčky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
1391.00 €
Služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BIG GYM, s.r.o.
1916.00 €
oprava stroja Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
96.00 €
protišmykové pásky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Praktis SK s.r.o.
62.40 €
Finančný spravodajca 2018 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
26.40 €
Práce a mzdy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
59.56 €
prevádzkové náklady Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: K13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia
98.20 €
oprava Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ján Kanócz Autoservis - CZ
928.90 €
Workout Ihrisko-PČL Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MAFEX s.r.o.
16126.97 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
800.25 €
737389796 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
44.50 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
322.10 €
stavebné práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
4508.90 €
kalendáre a diáre Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JES SK s.r.o.
151.76 €
služba verejného obstarávania Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
internet DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
173.96 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
127.14 €
materiál-vreca Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
314.78 €
za licencie NOD endpoint Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Nové technológie a služby, s.r.o.
820.80 €
služba-kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
252.00 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
3142.72 €
pracovné rukavice Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: CANIS SAFETY a.s.
59.16 €
občerstvenie - pre komisie - voľby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Milena Leskovjanská - STATOR
330.00 €
servisná služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
trička-potlač Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: pellcom s.r.o., kancelária: Dunajská 12, Košice
134.40 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
97.28 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
896.50 €
autorská odmena Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
48.00 €
za deratizáciu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Asanarates s.r.o.
250.00 €
za oplotenie a opravu výbežísk Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
1197.60 €
Detské ihrisko - Buzulucká - práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
4916.80 €
Detské ihrisko - práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
1078.96 €
Detské ihrisko - Lidické - práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
7185.52 €
oprava motorového vozidla Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ján Kanócz Autoservis - CZ
259.80 €
osvedčovacia kniha Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum polygrafických služieb obchodný program spoločnosti M and BG
43.49 €
laboratórne vyšetrenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
54.00 €
kancel. materiál - voľby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
364.51 €
občerstvenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Milena Leskovjanská - STATOR
62.40 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
720.50 €
účtovníctvo ROPO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o..
98.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
64.92 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
170.85 €
dodávka a montáž ochran.sietí Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MOSK, s.r.o.
874.08 €
Vlajky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Alžbeta Straková
149.00 €
materiál - aktivační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Drogéria, Farby - LAKY Mitrová
1066.26 €
kancel. materiál - tonery Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
100.18 €
kancel. materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
681.18 €
služba - kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
252.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
166.20 €
materiál aktivační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FRANEK Štefan
227.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
111.68 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
437.76 €
doplnenie verejného osvetlenia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
7951.84 €
orientačné číslo Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
16.80 €
internet DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
zabezpečenie v oblasti BOZP a poskytovania bezpeč. služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
materiál-aktivační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Drogéria, Farby - LAKY Mitrová
576.07 €
montáž kamery Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Nova Traiding s.r.o.
1558.80 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
3634.62 €
služba verejné obstarávanie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
ozvučenie na podujatí Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOUNDEFFECTS - Martin Sedlák
240.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
662.75 €
poplatky za karty Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
0.60 €
finačné náklady MU Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
5666.17 €
servisná služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
zámočnícke práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: IZOLSERVIS, s.r.o.
422.40 €
služba-seminár Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EDOS - PEM
177.00 €
pracovné odevy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: CANIS SAFETY a.s.
129.52 €
tlač F- Kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tlačiareň Košice s.r.o.
468.00 €
finačné náklady - Dvorkinova 7 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
4533.00 €
finačné náklady - Dvorkinova 7 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
3027.62 €
dodanie osadenie gymnastickej zostavy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o.
1050.00 €
za službu-moderovanie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SERSAM Industries, s.r.o.
288.00 €
asfaltérske práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
779.94 €
poplatok - vyjadrenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SPP
120.00 €
poplatok - vyjadrenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SPP
120.00 €
spracovanie F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BRANISLAV LACKO - CREATIVE SPORT MEDIA
720.00 €
za službu na akcii Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: NEOnet s.r.o.
220.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
673.75 €
oplotenie DI Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
1183.36 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
34.49 €
poplatok - vyjadrenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SPP
120.00 €
Skutočné náklady za užívanie nebytových priestorov na Dvorkinovej č.7 Stavebným úradom Košice - detašované pracovisko Dargovských hrdinov za obdobie od 01.07.2017 - 30.09.2017. Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
396.63 €
oprava stroja Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
52.80 €
zabezpečenie nafukovacieho hradu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tramtaria Slovensko, s.r.o.
230.00 €
zabezpečenie animátoriek Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tramtaria Slovensko, s.r.o.
144.00 €
materiál-medaile Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
31.89 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
97.43 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
180.20 €
Hudobná produkcia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tomáš Furmaník
150.00 €
služba - kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
252.00 €
Účtovné súvzťažnosti pre ROPO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: WERLAG DASHOFER
165.00 €
služba verejné obstarávanie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
preprava Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EZOTOUR, s.r.o.
215.60 €
servisná služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
internet DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
169.25 €
materiál-ceny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
108.39 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
805.75 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
93.82 €
oplotenie DI Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
997.75 €
zabezpečenie v oblasti BOZP a poskytovania bezpeč. služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
opravu osvetlenia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
733.84 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
154.65 €
vyjadrenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
17.00 €
vodárenske práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Žďara Jaroslav
428.70 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
816.75 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
30.02 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
3634.62 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
358.56 €
preprava Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EZOTOUR, s.r.o.
261.35 €
zabezpečenie v oblasti BOZP a poskytovania bezpeč. služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
72.30 €
vyjadrenie PTZ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Michalovský Spol. s.r.o.
13.00 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
363.85 €
preprava Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EZOTOUR, s.r.o.
366.42 €
údržba DI Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o.
980.00 €
Oplotenie DI Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
4198.14 €
internet-DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
služba verejné obstarávanie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
767.25 €
ceny - Extrém maratón Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
99.90 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
3064.15 €
sevisná služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
164.65 €
služba - kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
252.00 €
poplatky karty Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
0.60 €
projekt Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: AQUART s.r.o.
8280.00 €
Webhosting-Doména Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: wbx, s.r.o.
103.29 €
ozvučenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Rising, s.r.o.
250.00 €
telefonné poplatky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
45.24 €
vyjadrenie k parkovisku Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
17.00 €
ul.tabuľa, or.číslo Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
37.20 €
vyjadrenie PTZ-stavebné akcie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Michalovský Spol. s.r.o.
13.00 €
toner Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
385.90 €
atrakcie na ŠD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tramtaria Slovensko, s.r.o.
90.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
38.17 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
624.25 €
toner Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
385.90 €
preprava Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EZOTOUR, s.r.o.
253.40 €
projektové práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Dalimír Lipták
2420.00 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
226.75 €
materiál - aktivační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Drogéria, Farby - LAKY Mitrová
304.44 €
materiál - aktivační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FRANEK Štefan
218.66 €
kancelársky a hyg. materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
740.57 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
88.97 €
internet-DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
15.00 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
3323.77 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
zabezpečenie v oblasti BOZP a poskytovania bezpeč.služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
služba-verejné obstarávanie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
704.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
103.54 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
166.59 €
služba-kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
252.00 €
Skutočné náklady za užívanie nebytových priestorov na Dvorkinovej č.7 Stavebným úradom Košice - detašované pracovisko Dargovských hrdinov za obdobie od 01.04.2017 - 30.06.2017. Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
415.25 €
servisná služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
lektor-rehabilitačné cvičenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ING-MUDr, s.r.o.
120.00 €
občerstvenie - Olympijské hry seniorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
110.00 €
materiál aktívační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
198.95 €
Registračná známka Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: VEL SYSTEM, s.r.o.
474.00 €
telefónné poplatky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
45.24 €
materiál aktivační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: A&J Trend, spol. s.r.o.
415.18 €
ozvučenie - Deň Furče Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOUNDEFFECTS - Martin Sedlák
390.00 €
prenájom autožeriavu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Profirm s.r.o.
97.92 €
osadenie informačných tabúľ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Sures, s.r.o.
500.00 €
oprava zábradlia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Sures, s.r.o.
800.00 €
dodávka montáž kamery Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Nova Traiding s.r.o.
4418.28 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
668.25 €
atrakcie - MDD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tramtaria Slovensko, s.r.o.
280.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
30.01 €
podporné stretnutie pre opatrovateľky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Psychosociálne centrum
280.00 €
súpisné číslo Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
14.40 €
uličná tabuľa Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
28.80 €
hudobná produkcia - Deň Furče Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Pavelčákovci s.r.o.
350.00 €
občerstvenie futbalový turnaj Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: RM Košice, s.r.o.
110.00 €
občerstvenie futbalový turnaj Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: RM Košice, s.r.o.
90.00 €
mediala - futbalový turnaj Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
128.40 €
Poistenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Allianz - Slovenská poistovňa a.s.
84.58 €
zastavenie exekúcie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor
67.04 €
tovar - lopty Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EMA, spol. s.r.o.
268.50 €
kontrola hasiace prístroje Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tomáš Kolek - TOMIX, služby v oblasti PO
108.20 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
160.95 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
83.16 €
tovar - ceny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
79.63 €
súpisné číslo Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
41.40 €
internet - DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
oplotenie ŠI - Krosnianska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: STAVAB s.r.o.
3994.10 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
3074.40 €
služba-kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
252.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
166.35 €
tričká s potlačou Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: P33 s.r.o.
105.00 €
servisná služba a služby onsite Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
služba-verejné obstarávanie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
služba - ozvučenie MDD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOUNDEFFECTS - Martin Sedlák
240.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
35.62 €
zabezpečenie v oblasti BOZP a poskytovania bezpeč.služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
827.75 €
oprava schodiska MHD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Zbereko, spol. s.r.o.
5589.60 €
overenie VS a UZ r. 2016 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Tomáš Starinec
790.00 €
podujatie MDD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tramtaria Slovensko, s.r.o.
400.00 €
prevádzkové náklady DC,KS-dobropis Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
-584.99 €
vyjadrenie IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
9.60 €
vyjadrenie IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
6.00 €
MDD - kultúrné podujatie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ľubomír Hreha
250.00 €
materiál aktivační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Drogéria, Farby - LAKY Mitrová
608.76 €
telefónné poplatky-mobil-hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
39.02 €
asfaltérske práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOUNDEFFECTS - Martin Sedlák
210.00 €
asfaltérske práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
3902.57 €
preprava garáži Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LUMIX TRADE, spol. s.r.o.
435.89 €
lektor-rehabilitačné cvičenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ING-MUDr, s.r.o.
560.00 €
súpisné číslo Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
10.20 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
665.50 €
vyjadrenie telekomunikačné zariadenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
20.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
105.64 €
vyjadrenie podzemných vedení Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Michalovský Spol. s.r.o.
22.00 €
tlač F- Kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tlačiareň Košice s.r.o.
468.00 €
telefónné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
73.76 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
268.90 €
spracovanie F- Kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BRANISLAV LACKO - CREATIVE SPORT MEDIA
612.00 €
internet -DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
30.62 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
2674.73 €
služba-verejné obstarávanie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
sieť ihrisko Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PESMENPOL, s.r.o.
404.74 €
servisná služba a služby onsite Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
služba-kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
252.00 €
telefónné poplatky a hovornéó Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
165.55 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
627.00 €
za služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Sun Consulting s.r.o.
1000.50 €
práce - odstránenie zábradlia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Sures, s.r.o.
500.00 €
Za práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Sures, s.r.o.
500.00 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
zabezpečenie v oblasti BOZP a poskytovania bezpeč. služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
tlačivá Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum polygrafických služieb obchodný program spoločnosti M and BG
32.76 €
deratizácia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Asanarates s.r.o.
250.00 €
telefonné poplatky-mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
40.80 €
materiál aktivační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Drogéria, Farby - LAKY Mitrová
693.49 €
kancelársky a hygienický materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
674.08 €
kancelársky materiál-toner Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
76.32 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
33.77 €
medaily-Furčianský maratón Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
149.60 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
668.25 €
autorská odmena Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
48.00 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
234.20 €
za služby-vyhotovenie fotografii Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JES SLOVAKIA, s.r.o.
100.00 €
telefonné poplatky s hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
78.76 €
telefonné poplatky s hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
167.90 €
služba-kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
252.00 €
služba-verejné obstarávanie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
internet DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
poukažky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
3347.68 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
682.00 €
proj.práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Dalimír Lipták
300.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
41.09 €
Skutočné náklady za užívanie nebytových priestorov na Dvorkinovej č.7 Stavebným úradom Košice - detašované pracovisko Dargovských hrdinov za obdobie od 01.01.2017 - 31.03.2017. Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
383.08 €
servisná služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
zabezpečenie v oblasti BOZP a poskytovania bezpeč.služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
materiál aktívační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Drogéria, Farby - LAKY Mitrová
706.61 €
prečístenie kanalizácie a oprava Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Žďara Jaroslav
104.20 €
telefonné poplatky- mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
40.39 €
Služba STP APV Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
413.45 €
tabuľa ZN, AL Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ARDSYSTÉM, s.r.o.
238.80 €
trička - maratón Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MPaV, s.r.o.
749.70 €
trička - maratón Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MPaV, s.r.o.
445.90 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
101.08 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
726.00 €
1131994 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Praktis SK s.r.o.
41.98 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
150.00 €
telefonne poplatky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
85.85 €
vodárenské práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Žďara Jaroslav
224.40 €
spisové obaly Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: P33 s.r.o.
120.00 €
služba - kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
228.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
165.09 €
Internet DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
služba - verejné obstarávanie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
za službu kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
252.00 €
počítače Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FOCUS compurer spol. s r.o.
2137.00 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
2936.32 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
činnosť v oblasti BOZP a poskytovania bezpeč.služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
35.10 €
strava dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
574.75 €
vyjadrenie k IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
9.60 €
servisné služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
telefonné poplatky - mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
39.94 €
odborný mesačník PaM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca s.r.o.
66.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
65.03 €
strava dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
825.00 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
236.20 €
činnosť v oblasti BOZP a poskytovanie bezpeč.služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
telefonné poplatky-mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
89.86 €
internet - DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
rozšírenie par.miest Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MAJO-STAV s.r.o.
3297.26 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
3088.62 €
Verejná správa - ročný prístup Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
96.00 €
poradenská služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
795.14 €
servisné služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
166.99 €
za službu-kamerový systém Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
252.00 €
demontáž vianočných dekorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
230.40 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
75.23 €
stravovanie pre dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
726.00 €
oprava stroja Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
27.60 €
za práce - odhŕňanie snehu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Štefan GÉDRA
288.00 €
čipová karta - mandátne certifikáty - 2x Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Disig, a.s.
142.01 €
telefonné poplatky - mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
39.94 €
zimná údržba pozemných komunikácií Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: VČIELKA
984.00 €
Tonery Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
1209.59 €
kancelárske a hygienické potreby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
997.34 €
strava dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
555.50 €
oprava stroja Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
27.60 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
30.01 €
Finačný spravodajca Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
13.67 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
282.05 €
telefonné poplatky-mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
46.57 €
strava dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
605.00 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
3173.63 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
166.44 €
internet - KD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
38.48 €
servisné služby a podpora onsite Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
poradenská služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
služba-sadzba,grafika a predtlačová príprava Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Mediapark
700.00 €
stavebné práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Sures, s.r.o.
994.40 €
Dprogramovanie sťahovania príloh PDF Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: wbx, s.r.o.
132.00 €
telefonné poplatky - mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
125.98 €
tlač.knihy-spracovanie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: TYPOPRESS-Tlačiareň
2365.00 €
kapustnica Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
250.00 €
za práce - kamery Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Nova Traiding s.r.o.
1650.00 €
činnosť v oblasti BOZP a poskytovania bezpeč.služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
služba - jazyková korektúra Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Beáta Mačingová
135.00 €
vyjadrenie IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
17.00 €
Skutočné náklady za užívanie nebytových priestorov na Dvorkinovej č.7 Stavebným úradom Košice - detašované pracovisko Dargovských hrdinov za obdobie od 01.10.2016 - 31.12.2016. Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
390.23 €
inštalácia a prehliadka bleskozvodu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Milan Bančák - MOPREL
816.44 €
strava dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
761.75 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
35.01 €
pracovné odevy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Canis Slovakia s.r.o.
322.13 €
za práce - optické vlákna Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
588.00 €
služba -lektor - rehab.cvičenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ING-MUDr, s.r.o.
280.00 €
vodárenské práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Žďara Jaroslav
113.00 €
kancelársky materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
44.03 €
tovar-novoročenky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JES SK s.r.o.
135.24 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
činnosť v oblasti BOZP a poskytovania bezpeč.služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
Tlač F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tlačiareň Košice s.r.o.
468.00 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
220.45 €
osadenie vianočných dekorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
576.00 €
spracovanie F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BRANISLAV LACKO - CREATIVE SPORT MEDIA
612.00 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
2814.57 €
internet - DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
Poradca - doplatok Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca s.r.o.
24.90 €
poradenská služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
12.00 €
práce na parkovisku Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: GMT Plus s.r.o.
9983.40 €
strava dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
561.00 €
pripojenie kamier Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
228.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
165.97 €
servisné služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
7036389265 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
93.62 €
smerové tabule Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ARDSYSTÉM, s.r.o.
2717.52 €
telefonné poplatky - mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
152.82 €
oprava mot.vozidla Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ján Kanócz Autoservis - CZ
114.50 €
orientačné tabule,súpisné čísla Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
49.80 €
koše na psie exkrementy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o.
382.75 €
finačné náklady - vodné,stočné,teplo,energie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
2783.52 €
vyjadrenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SPP
120.00 €
koše na psie exkrementy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o.
382.75 €
oplotenie výbežiska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
6840.70 €
materiál aktivační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Drogéria, Farby - LAKY Mitrová
819.50 €
materiál - kalendáre, diáre Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JES SK s.r.o.
166.31 €
materiál - pohľadnice Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JES SK s.r.o.
237.00 €
občerstvenie - sladkosti Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LABAŠ s.r.o.
680.00 €
montáž navigačných tabuľ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
312.14 €
práce a mzdy - ročný prístup Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
59.56 €
Finančný spravodajca Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
26.40 €
Právo pre ROPO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o..
74.40 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
61.40 €
tlačivá Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum polygrafických služieb obchodný program spoločnosti M and BG
46.56 €
strava dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
684.75 €
multigym centrum na DI Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o.
4000.00 €
doplnky na detské ihrisko Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o.
2779.52 €
náhradné plnenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BIG GYM, s.r.o.
929.00 €
oprava mot.vozidla Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ján Kanócz Autoservis - CZ
83.45 €
realizácia kurzu pre opatrovaťeľky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Psychosociálne centrum
231.00 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
3086.40 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
215.45 €
pneumatiky-oprava mot.vozidla Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Stanislav Legath - Stan Lee Pneu
247.37 €
Skartator HSM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
670.80 €
osvedčovacia kniha Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum polygrafických služieb obchodný program spoločnosti M and BG
43.49 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
165.30 €
pripojenie a úžívaní optic.vlákna Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
1835.00 €
činnosť v oblasti BOZP a poskytovania bezpeč. služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
internet - DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
poradenská služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
strava dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
558.25 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
35.63 €
servisné služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
deratizácia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Asanarates s.r.o.
250.00 €
služba vyhotovenie fotografií Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Tóth - GOLIFE
200.00 €
telefonné poplatky - mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
152.53 €
chlebičky-občerstvenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Milena Leskovjanská - STATOR
59.33 €
kancelárske kresla Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JYSK s.r.o.
250.00 €
materiál aktivační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Drogéria, Farby - LAKY Mitrová
453.27 €
oplotenie výbežiska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
2280.42 €
vyjadrenie PTZ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Michalovský Spol. s.r.o.
31.00 €
Právo pre ROPO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o..
74.40 €
vyjadrenie IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
9.60 €
vyjadrenie IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
6.00 €
pracovné odevy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Canis Slovakia s.r.o.
379.04 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
563.75 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
98.76 €
oprava stroja Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
52.80 €
kancelársky a hygienický materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
629.84 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
231.50 €
materiál-toner Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
151.32 €
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o..
79.80 €
činnosť v oblasti BOZP a poskytovania bezpečnostnotechnickej služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
medaile Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
221.01 €
medaile Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
154.70 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
3069.20 €
Poistenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UNIQA
181.18 €
oprava brány Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Nagy Ladislav - ARROW
325.20 €
tovar - kôš na psie exkrementy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o.
1722.00 €
vodárenské práce - KD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Žďara Jaroslav
261.60 €
vodárenské práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Žďara Jaroslav
105.00 €
internet - DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
164.73 €
poradenská služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
spracovanie F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BRANISLAV LACKO - CREATIVE SPORT MEDIA
612.00 €
EPI-ročný prístup Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
547.20 €
poplatky a služba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
5.09 €
služby nasvietenie podujatia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Rising, s.r.o.
250.00 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
569.25 €
projektové práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Dalimír Lipták
540.00 €
servisné služby a Onsite podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
členský príspevok Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Združenie CASSOVIAINFO
83.00 €
kosačka a pomôcky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: NOVÁTOR
704.20 €
oprava oplotenia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
474.00 €
Skutočné náklady za užívanie nebytových priestorov na Dvorkinovej č.7 Stavebným úradom Košice - detašované pracovisko Dargovských hrdinov za obdobie od 01.07.2016 - 30.09.2016 Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
300.68 €
telefonné poplatky-mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
163.08 €
Nákup PC zostáv, LCD monitorov a softvérového vybavenia,Microsoft Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: AB Computer s.r.o.
2105.00 €
tlač F-kurier Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tlačiareň Košice s.r.o.
468.00 €
služba na podujati Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tramtaria Slovensko, s.r.o.
300.00 €
oprava multifunkčného ihriska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PESMENPOL, s.r.o.
1500.00 €
moderovanie podujatia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SERSAM Industries, s.r.o.
200.00 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
640.75 €
ozvučenie na podujati Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOUNDEFFECTS - Martin Sedlák
300.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
37.32 €
materiál aktivační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FRANEK Štefan
300.73 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
158.75 €
preprava DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EZOTOUR, s.r.o.
433.35 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
3285.96 €
internet-DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
164.48 €
Kopirka - Konica Minolta Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
1585.44 €
poradenské služby-VO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
strava dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
528.00 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
činnosť v oblasti BOZP a poskytovania bezpečnostnotechnickej služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
tovar-medaila Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
43.20 €
tovar-medaila Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
94.50 €
poplatky za karty Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
0.60 €
za službu ON-Site Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
telefonné poplatky-mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
162.53 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Drogéria, Farby - LAKY Mitrová
708.70 €
materiál-aktivační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FRANEK Štefan
176.58 €
oprava orientačnej tabule, spisový obal Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REVA s.r.o.
220.20 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
704.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
15.00 €
finančné náklady Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
3184.91 €
oprava oplotenia na ihrisku Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REMOZA s.r.o.
3368.40 €
telefónne poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
165.25 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
199.10 €
internet Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
činnosť v oblasti BOZP a poskytovania bezpečnostnotechnickej služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
Webhosting-emailové schránky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: webex media s.r.o.
103.29 €
poradenské služby - VO Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.26 €
preprava DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EZOTOUR, s.r.o.
345.20 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
2852.43 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
40.90 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
382.25 €
servisné služby a onsite podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
oprava Detského ihriska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REMOZA s.r.o.
384.00 €
oprava oplotenia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REMOZA s.r.o.
326.40 €
exekučné poplatky-zastavenie ex. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor
16.12 €
telefonné poplatky - mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
149.47 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
59.35 €
za služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hotel pod zámkom s.r.o.
1134.00 €
kancelársky materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
939.32 €
materiál - toner Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
4172.36 €
asfaltérske práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
4172.36 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
547.25 €
rekonštrukcia Detského ihriska - Clementisova ul. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
9955.30 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
251.55 €
ozvučenie na akcii MČ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOUNDEFFECTS - Martin Sedlák
460.00 €
ozvučenie na podujatí Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOUNDEFFECTS - Martin Sedlák
300.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
165.44 €
zabezpečenie akcie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tramtaria Slovensko, s.r.o.
260.00 €
potraviny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: VAMEX a.s.
22.24 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
102.35 €
činnosť v oblasti BOZP a poskytovania bezpečnostnotechnickej služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
preprava Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Minibuseuropa, s.r.o.
840.00 €
magio-internet DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
15.00 €
poukažky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
3148.33 €
servisné služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
autorská odmena Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
81.60 €
preprava - DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EZOTOUR, s.r.o.
253.40 €
medaily-beh Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
176.40 €
občerstvenie - DC Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
66.84 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
506.00 €
Vyjadrenie k IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
6.00 €
Vyjadrenie IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
9.60 €
Zabezpečenie informovanosti obyvateľstva o systéme oddeleného zberu elektroodpadu z domácností na území mestskej časti za obdobie I.polrok 2016. Odb.: ENVIDOM-Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
796.89 €
Skutočné náklady za užívanie nebytových priestorov na Dvorkinovej č.7 Stavebným úradom Košice - detašované pracovisko Dargovských hrdinov za obdobie od 01.04.2016 - 30.06.2016 Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
338.49 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
7.62 €
práce - doplnenie chodníka Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Zbereko, spol. s.r.o.
12396.00 €
telefonné poplatky - mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
126.62 €
Tovar Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MASO J+L
102.26 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
569.25 €
medaile - športové hry Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
50.40 €
medaile - pohár starostu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
192.50 €
pohár - športové hry Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
28.17 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
65.01 €
zabezpečenie MDD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tramtaria Slovensko, s.r.o.
350.00 €
zabezpeče činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
činnosť v oblasti BOZP a poskytovania bezpečnostnotechnickej služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
251.25 €
oprava stroja Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
27.60 €
výstavba športového ihriska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
14443.60 €
výstavba športového ihriska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
5849.62 €
dodanie a montáž kamery Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Nova Traiding s.r.o.
10842.60 €
preprava KD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EZOTOUR, s.r.o.
261.35 €
za službu - ozvučenie MDD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOUNDEFFECTS - Martin Sedlák
230.00 €
internet KD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
11.39 €
kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tomáš Kolek - TOMIX, služby v oblasti PO
68.20 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
3142.56 €
prevádzkové náklady Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
3009.03 €
vystúpenie na MDD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ľubomír Hreha
225.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
164.18 €
grafické zabezpečenie fit ihriska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BRANISLAV LACKO - CREATIVE SPORT MEDIA
148.80 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
30.62 €
servisné služby a Onsite podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
478.50 €
oprava schodiska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BA+KA, spol. s r.o.
3288.61 €
Zmluva o reklame zo dňa 4.5.2016 Odb.: Labaš s.r.o.
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1200.00 €
tlač F-kurier Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tlačiareň Košice s.r.o.
498.00 €
medaile a poháre-Furčiansky maratón Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
199.75 €
telefonné poplatky-mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
126.00 €
medaile a poháre Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
399.90 €
materiál aktivační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Drogéria, Farby - LAKY Mitrová
700.96 €
medaile pre MŠ v MČ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
126.00 €
seminár- školenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BPM Slovakia, s.r.o.
192.00 €
spracovanie F-kuriér Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BRANISLAV LACKO - CREATIVE SPORT MEDIA
612.00 €
oprava schodísk Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Zbereko, spol. s.r.o.
1990.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
96.69 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
541.75 €
materiál - lopty Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Decathlon SK s.r.o.
227.25 €
exekučné trovy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JUDr. Štefan Barilik
21.67 €
Poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
256.60 €
činnosť v oblasti BOZP a poskytovania bezpečnostnotechnickej slzžby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
materiál - toner Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
75.00 €
občerstvenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Milena Leskovjanská - STATOR
18.55 €
telefon - preplatok Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
-2.00 €
Materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
996.32 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
2845.34 €
projektové práce-parkovacie možnosti Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Dalimír Lipták
240.00 €
kultúrny program Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Združenie Feman
200.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Anton Moric
171.61 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
514.24 €
overenie účtovnej závierky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Tomáš Starinec
790.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
30.41 €
servisné služby a ON-Site podpora Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
34.59 €
orientačné čísla Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
18.00 €
materiál-toner Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
919.10 €
finačné náklady-vodné,stočné,teplo,el. energia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
4261.97 €
finačné náklady-vodné,stočné,teplo,el. energia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
3326.63 €
telefonné poplatky-mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
148.58 €
spisové obaly Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: P33 s.r.o.
120.00 €
za projektové práce Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Dalimír Lipták
864.00 €
za službu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PEMM spol. s.r.o., Reštaurácia Čižík
57.60 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
665.50 €
materiál aktivační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Drogéria, Farby - LAKY Mitrová
460.68 €
materiál aktivační pracovníci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: FRANEK Štefan
187.66 €
deratizácia objektov MČ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Asanarates s.r.o.
250.00 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
211.70 €
oprava stroja Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
27.60 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
činnosť v oblasti BOZP a poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
telefonné poplatky-mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
27.32 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
179.36 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
492.25 €
poukážky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
2731.79 €
poplatok - karta Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
0.60 €
servisné služby - ON-Site Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
Knihy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: JES SK s.r.o.
156.80 €
supisné čísla,tabule Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
36.96 €
Skutočné náklady za užívanie nebytových priestorov na Dvorkinovej č.7 Stavebným úradom Košice - detašované pracovisko Dargovských hrdinov za obdobie od 01.01.2016 - 31.03.2016 Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
337.56 €
telefónne poplatky - mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
144.00 €
orientačné čísla, tabule Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SMALT K.A.M. - Smaltovňa Krasňanský Pavol
62.40 €
za službu STP Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: IVES Košice
413.45 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
665.50 €
údržba kopírovacieho stroja Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
60.00 €
za licenciu - kondičné cvičenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
14.40 €
za licenciu - tanečné kurzy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
48.00 €
za licenciu - tanečné kurzy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
72.00 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
85.19 €
Materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MPaV, s.r.o.
445.90 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MPaV, s.r.o.
749.70 €
vyjadrenie IS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
9.60 €
materiál-toner Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
439.12 €
zabezpečenie činnosti zdravotnej službe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
činnosť v oblasti BOZP a poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
poštovné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovenská Pošta
436.25 €
občerstvenie - voľby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Milena Leskovjanská - STATOR
1140.00 €
telefonné poplatky a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
167.74 €
stravovanie dôchodcov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
475.75 €
Onsite podpora + servisné služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
66.00 €
mesačník - Verejná správa Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Poradca s.r.o.
33.00 €
materiál Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
58.14 €
materiál - voľby do NR SR 2016 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
754.04 €
PHM Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: OMV Slovensko s.r.o.
50.18 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
829.51 €
poukažky na stravu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
3005.64 €
telefónne poplatky-mobily a hovorné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
123.34 €
vyjadrenie o existencii PTZ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Michalovský Spol. s.r.o.
12.00 €
materiál - aktívační pracovníci